امروز: چهارشنبه, ۲ مهر , ۱۳۹۹

توصیه های پلیس برای پیشگیری از سرقت خودرو

تحقیقات نشان می دهد که در نیمی از جرایم مالی، مالباختگان افرادی هستند که خودزمینه ی تحریک، ترغیب و یا تسهیل در ارتکاب جرم را برای مجرمان فراهم می آورند.