امروز: دوشنبه, ۳۱ شهریور , ۱۳۹۹

نقش توسعه انسانی در توسعه پایدار (بخش اول)

هینه سازی منابع انسانی راهی است به سوی توسعه پایدار بدون شک عامل انسانی مهمترین بخش تغییرو تحول و توسعه جوامع بشری در طی سالهای متوالی محسوب میشود.

دانشگاه غیر انتفاعی مغان بدون کنکور دانشجو می پذیرد

معاون دانشجویی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیر دولتی مغان گفت: این دانشگاه برای نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 در چهار رشته کاردانی و کارشناسی، بدون آزمون دانشجو می پذیرد.