امروز: چهارشنبه, ۲ مهر , ۱۳۹۹

روایت تکان دهنده یک زن کارتن خواب

به سختی قبول کرده تا نخ کلاف سردرگم روزهای تاریکش را دوباره از نو باز و سرنوشتش را بیان کند. بانوی جوانی که پنج سال از عمرش را در زیر سقف‌های موقت مقوایی همراه با دلهره و اضطراب، سپری کرده است.