امروز: جمعه, ۴ مهر , ۱۳۹۹

نسبت به پارسال

افزایش دوبرابری تولید گندم در پارس آبادمغان

مدیر جهاد کشاورزی پارس آباد با بیان اینکه در سال جاری بیش از 152هزار تن گندم در این شهرستان برداشت شد، گفت: میزان برداشت محصول استراتژیک گندم در پارس آباد نسبت به سال گذشته حدود دو برابر رشد نشان می دهد.

عملیات کاشت سیر در پارس آبادمغان شروع شد

مدیر جهاد کشاورزی پارس آباد از شروع عملیات کاشت سیر در اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد. حسن روحی، روز دوشنبه به خبرنگار مغانه گفت: در سال زراعی 93-92 حدود 400هکتار از زمین های زراعی بخش خصوصی به زراعت سیر اختصاص داده شده است که این رقم در مقایسه با پارسال 50درصد افزایش نشان می […]