امروز: شنبه, ۲۹ شهریور , ۱۳۹۹

فرماندار پارس آباد: خبرنگاران چشمان تیزبین جامعه هستند

فرماندار پارس آباد گفت: رسانه ها و خبرنگاران زبان گویای مردم و چشمان تیزبین و جامعه هستند.