امروز: دوشنبه, ۷ مهر , ۱۳۹۹

خرید تضمینی ذرت دانه ای در پارس آباد مغان شروع شد

رئیس اداره تعاون روستایی پارس آباد گفت: همزمان با شروع برداشت محصول ذرت دانه ای در پارس آبادمغان، خرید تضمینی محصول ذرت دانه ای در این شهرستان آغاز شد.