امروز: پنج شنبه, ۳ مهر , ۱۳۹۹

چرا داود اوغلو برنده واقعی انتخابات ترکیه است؟ – دکتر رضا صولت پتلو*

انتخابات ترکیه برگزار شد و نتایج نسبتا پیش بینی نشده اش تحلیل های متفاوتی را برای آینده ترکیه رقم زده است.