امروز: پنج شنبه, ۱۰ مهر , ۱۳۹۹

دود غلیظی آسمان پارس آبادمغان را فرا گرفت

در پی آتش زدن ضایعات محصول کلزا توسط یکی از مزرعه داران، دود غلیظی آسمان پارس آباد را فرا گرفت.