امروز: پنج شنبه, ۱۰ مهر , ۱۳۹۹

دراقدامی خداپسندانه/

معلمی در گرمی، بخشی از کبد خود را به دانش آموزش اهدا کرد

معلم فداکاری در شهرستان گرمی استان اردبیل در اقدامی خداپسندانه با اهدای بخشی از کبد خود به دانش آموزش به وی جان تازه بخشید.