امروز: سه شنبه, ۱ مهر , ۱۳۹۹

صمد نوری از رئیس جمهور خواستار بازگرداندن گمرک اصلاندوز و منطقه آزاد تجاری بنام مغان شد

عضو و سخنگوی شورای شهر پارس آباد در مراسم بدرقه کاروان ورزشی المپیک و پاراالمپیک ریواز دکتر روحانی خواستار بازگرداندن گمرک اصلاندوز و منطقه آزاد تجاری مغان شد.

دانشگاه غیرانتفاعی مغان دانشجو می پذیرد

رئیس موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیر دولتی مغان گفت: این دانشگاه، از طریق انتخاب رشته و آزمون سراسری در 10 رشته مقطع کاردانی و کارشناسی دانشجو می پذیرد.