امروز: پنج شنبه, ۳ مهر , ۱۳۹۹

خیرالله سربلند:

تاسیس سازمان عمرانی شهرداری پارس آباد ضروری است

شهردار پارس آباد گفت: تاسیس سازمان عمران شهرداری ضرورت دارد چراکه تحقق آن به رونق فعالیت های عمرانی، خدماتی و تهیه و تامین نیازمندی های عمومی شهر و شهرداری کمک زیادی می کند.