امروز: پنج شنبه, ۳ مهر , ۱۳۹۹

وحشت در ساحل ارس- سهراب آدیگوزلی

بایرام با تاسف نگاهی به آبهای رودخانه ارس کرد. وحشت همه وجودش را فرا گرفت. بلافاصله کانالهای انحرافی هر دو سو را باهم مقایسه نمود.بار دیگر نگاهش را به ساحل شمالی برگردانید. سالدات های بی شماری صف بسته بودند.اینبار خیلی عصبانی شد.فورا دست به دنده ها و فرمان بولدوزر برد.با بی پروایی خود را به رودخانه زد.

مدیرکل مدیریت بحران استان اردبیل:

بیله‌سوار بیشترین خسارت خشکسالی را دیده است

مدیرکل مدیریت بحران استان اردبیل گفت: شهرستان بیله‌سوار بیشترین خسارت را از محل خشکسالی سال زراعی جاری دیده که باید بخشی از این خسارت‌ها جبران شود.