امروز: چهارشنبه, ۲ مهر , ۱۳۹۹

۳۲۰۰نفر برای برگزاری انتخابات در پارس آباد و بیله سوار مشارکت می کنند

فرماندار پارس آباد گفت: سه هزار و ۲۰۰نفر برای برگزاری انتخابات در هفتم اسفند امسال در حوزه انتخابیه پارس آباد و بیله سوار ساماندهی شده اند.