امروز: پنج شنبه, ۳ مهر , ۱۳۹۹

عملیات آسفالت خیابان شهید صفایی پارس آباد شروع شد

رئیس شورای اسلامی پارس آباد از شروع عملیات اجرایی آسفالت ریزی خیابان شهید صفایی این شهر خبر داد.

رئیس شورای شهر:

راه اندازی اتاق مانیتورینگ در پارس آباد موجب کاهش جرایم می شود

رئیس شورای اسلامی شهر پارس آباد گفت: راه اندازی اتاق و مرکز مانیتورینگ دوربین های مداربسته، سبب کاهش جرایم و تخلفات در این منطقه می شود.

رئیس شورای شهر:

شورای فعلی شهر پارس آباد، از پاک دست ترین شوراهاست

رئیس شورای اسلامی شهر پارس آباد، شورای دوره چهارم این شهر را از پاک دست ترین شوراها خواند و گفت: در حال حاضر هیچ گونه اختلافی میان اعضای شورای شهر پارس آباد وجود ندارد.