امروز: دوشنبه, ۳۱ شهریور , ۱۳۹۹

افزایش 50درصدی سطح زیرکشت سویا در پارس آبادمغان

مدیر جهاد کشاورزی پارس آباد از افزایش حدود 50درصدی سطح زیرکشت زراعت سویا نسبت به پارسال در این شهرستان خبر داد.

بیش از 11هزار تن کلزا در پارس آبادمغان استحصال شد

مدیر جهادکشاورزی از تولید افزون بر 11هزار تن دانه ی روغنی کلزا در سال جاری این شهرستان مرزی خبر داد.