امروز: سه شنبه, ۱ مهر , ۱۳۹۹

حبیب برومند: نگفته ام كلمه مغان از نام شهرستان گرمي حذف شود

نماينده پارس آباد و بیله سوار در مجلس گفت: در هيچ نطق يا سخنراني نخواسته ام كلمه مغان از نام شهرستان گرمي حذف شود، بلكه از وزير كشور درخواست كرده ام نام شهرستان‏هاي حوزه‏ ام به پارس آباد مغان و بيله سوار مغان تصحيح شود، زيرا دشت مغان و جلگه مغان در اين دو شهرستان واقع است.