امروز: دوشنبه, ۷ مهر , ۱۳۹۹

بازدید سرمایه گذاران ترکیه از بازارچه مرزی و گمرک بیله سوار

سرمایه گذاران ترکیه ای که برای بررسی زمینه های سرمایه گذاری در پارس آباد و بیله سوار به همراه یو سف خوش طینت عضو اتاق بازرگارنی ایران، به مغان سفر کرده اند از بازارچه مرزی و گمرک بیله سوار دیدن کردند.