امروز: جمعه, ۱۷ آذر , ۱۴۰۲

ایران از قربانیان اصلی سلاح های شیمیایی

عليرضا محمدي/  كارشناس ارشد حقوق بين الملل-سلاح های شیمیایی و میکروبی به سبب هدف قرار دادن نظامیان و غیر نظامیان در جریان یک جنگ داخلی یا بین المللی که سبب کشتار انسان های بی گناه در سطح وسیع و با رنج و عذاب بیشتری که بر قربانیان خود بر جای می گذارد همواره در طول […]