امروز: شنبه, ۵ مهر , ۱۳۹۹

افزون بر 1800هکتار از اراضی کشت و صنعت پارس زیر پوشش آبیاری تحت فشار قرار می گیرد

مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس شهرستان مرزی پارس آبادمغان گفت: یک هزار و 809هکتار از اراضی زراعی دیم این شرکت زیر پوشش سیستم آبیاری نوین تحت فشار قرار می گیرد.

مدیرعامل شرکت پارس:

پیشرفته ترین کارخانه خشک کن بلال ذرت کشور در شرکت کشت و صنعت پارس احداث می شود

مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس گفت: تا سال زراعی آینده پیشرفته ترین و مدرن ترین کارخانه خشک کن بلال ذرت کشور در این شرکت احداث و راه اندازی می شود.

نسبت به پارسال

افزایش دوبرابری تولید گندم در پارس آبادمغان

مدیر جهاد کشاورزی پارس آباد با بیان اینکه در سال جاری بیش از 152هزار تن گندم در این شهرستان برداشت شد، گفت: میزان برداشت محصول استراتژیک گندم در پارس آباد نسبت به سال گذشته حدود دو برابر رشد نشان می دهد.

بیش از 11هزار تن کلزا در پارس آبادمغان استحصال شد

مدیر جهادکشاورزی از تولید افزون بر 11هزار تن دانه ی روغنی کلزا در سال جاری این شهرستان مرزی خبر داد.

نماینده گرمی در مجلس:

کشور برای رونق کشاورزی به همکاری بیشتربا فائو نیازمند است

نماینده گرمی در مجلس شورای اسلامی گفت: رونق کشاورزی در کشور نیازمند ارتباط و همکاری بیشتر با فائو(سازمان خواربار جهانی ) است.