امروز: جمعه, ۲۸ شهریور , ۱۳۹۹

نقش مدیریت کارآمد در توسعه منطقه- اسماعیل ابراهیمی*

وقتی سخن از پیشرفت، ترقی و آبادانی به میان می آید وجود جوانان و مردمانی را احساس می کنم که شبانه روز برای کسب نان حیات خود از شهری به شهری عازم می شوند.

بانک توسعه اسلامی در شبکه پایاب سد خداآفرین سرمایه گذاری می کند

نماینده مردم پارس آباد و بیله سوار در مجلس شورای اسلامی، از سرمایه گذاری های کلان بانک توسعه اسلامی و یک شرکت چینی در طرح ملی شبکه پایاب خداآفرین خبر داد و گفت: با بهره برداری از این پروژه عظیم، بیش از 80هزار هکتار از اراضی دیم به آّبی تبدیل و برای ده ها هزار […]