امروز: دوشنبه, ۱۳ آذر , ۱۴۰۲

اولین جشنواره کرسی تلاوت حفظ قرآن کریم در پارس آبادمغان برگزار شد

نخستین جشنواره کرسی تلاوت حفظ قرآن کریم در پارس آباد برگزار شد.