امروز: شنبه, ۲۹ شهریور , ۱۳۹۹

با موضوع معضلات اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد

فراخوان برگزاری نخستین جشنواره استانی تئاتر «امید» در پارس آباد منتشر شد

فراخوان برگزاری اولین جشنواره استانی تئاتر خیابانی “امید” با موضوع معضلات اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد در پارس آباد منتشر شد.