امروز: دوشنبه, ۳۱ شهریور , ۱۳۹۹

دانشگاه غیرانتفاعی مغان در 10رشته بدون کنکور دانشجو می پذیرد

رئیس مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیر دولتی مغان گفت: این دانشگاه برای نیمسال دوم سال تحصیلی جاری، در 10رشته کاردانی و کارشناسی بدون کنکور دانشجو می پذیرد.

دانشگاه غیر انتفاعی مغان بدون کنکور دانشجو می پذیرد

معاون دانشجویی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیر دولتی مغان گفت: این دانشگاه برای نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 در چهار رشته کاردانی و کارشناسی، بدون آزمون دانشجو می پذیرد.