امروز: یکشنبه, ۳۰ شهریور , ۱۳۹۹

تصویری/ تب و تاب خرید نوروزی در بازار شهر مرزی پارس آبادمغان (۲)

در واپسین روزهای سال۹۴ و آستانه عید نوروز ، شور و شوق خاصی در بازار شهر مرزی پارس آبادمغان ایجاد شده است.

تصویری/ تب و تاب خرید نوروزی در بازار شهر مرزی پارس آبادمغان (۱)

در واپسین روزهای سال۹۴ و آستانه عید نوروز ، شور و شوق خاصی در بازار شهر مرزی پارس آبادمغان ایجاد شده است.