امروز: شنبه, ۲۸ فروردین , ۱۴۰۰

نماینده استان اردبیل در اتاق اصناف ایران:

ساماندهی اصناف و تشكل های صنفی ضروری است

نماینده استان اردبیل در اتاق اصناف ایران گفت: ساماندهی اصناف وتشکل های صنفی در دوره جدید ضروری است.