امروز: سه شنبه, ۱ مهر , ۱۳۹۹

استاندار اردبیل:

الحاق بخشی از شمال استان به منطقه آزاد ارس تصویب شد

استاندار اردبیل از تصویب الحاق بخشی از شمال استان به منطقه آزاد ارس خبر داد.