امروز: چهارشنبه, ۲ مهر , ۱۳۹۹

بیله سوار منطقه ای بکر برای سرمایه گذاری شرکت های خارجی است

فرماندار بیله سوار با اشاره به زیرساخت ها و ویژگی های این شهرستان گفت: بیله سوار مغان منطقه ای بکر برای سرمایه گذاری شرکت های خارجی است.