امروز: جمعه, ۱۷ اردیبهشت , ۱۴۰۰
زمان انتشار : 03 جولای 2015 3:50 | کد خبر : 12437 | چاپ این مطلب چاپ این مطلب

مدل گفت و گوهای ایران و آمریکا در مذاکرات هسته ای چیست؟ – دکتر رضاصولت پتلو*

بحث “گفت و گوی استراتژیک” که اصطلاح غربی آن “معامله بزرگ” است به این معنی است که تمامی مسائل موجود بین دو کشور همزمان بر روی میز گذاشته شود و به صورت یک بسته جامع بر روی آنها توافق شود.

به گزارش مغانه، بحث “گفت و گوی استراتژیک” که اصطلاح غربی آن “معامله بزرگ” است به این معنی است که تمامی مسائل موجود بین دو کشور همزمان بر روی میز گذاشته شود و به صورت یک بسته جامع بر روی آنها توافق شود. این بحث اساسا در شرایط وجود یک روابط تضاد آمیز بین دو کشور معنی پیدا می کند و اینکه دو طرف خواهان حل مسائل استراتژیک خود برای کاهش هزینه ها و مسئو لیت های امنیت ملی خود از طریق دوست کردن یک رقیب یا یک دشمن می شونددر این مدل دو متغیر “نیاز متقابل راهبردی” و “اهداف صادقانه” از ورود به گفتگوها حائز اهمیت زیادی هستند.

دیدگاه غالب نزد نخبگان سیاسی حاکم در ایران و آمریکا این بود که با وجود تضادهای عمیق ایدئولوژیک، سیاسی و استراتژیک بین دو کشور در مسائل منطقه ای و جهانی و همچنین عدم وجود اجماع داخلی هرگونه گفتگوی مستقیم و استراتژیک بین دو طرف در شرایط فعلی ممکن نیست. نگارنده ضمن پذیرش بحث فوق، معتقد است که اکنون تضاد های ایدئولوژیک و استراتژیک همزمان بین دو کشور وجود دارند با این تفاوت که در حال حاضر نقش تعارضات استراتژیک پر رنگ تر شده و بطور عملی میان دو کشور جاری است. این تعارضات ضمن اینکه چاش های زیادی را در روابط دو کشور به همراه داشت، ظرفیت های نزدیکی دو طرف را نیز دارد. بطوریکه برای اولین بار زمینه های گفتگوی مستقیم میان طرفین بعد عملی تری به خود گرفته است. مثلا نوع و ماهیت برنامه هسته ای جمهوری اسلامی به گونه ای هست که تهران و واشنگتن را نهایتا در شرایط تقابل و جنگ و یا تعامل و گفتگو قرار می داد. از نظر نگارنده شرایط منطقه ای و وجود نیازهای متقابل استراتژیک سبب شدند که دو طرف به سوی گزینه دوم یعنی تعامل رقابتی و استراتژیک پیش بروند. این تحلیل ضمن شناسایی زمینه های تاریخی و موضوعی امکان گفتگوی استراتژیک به بررسی زمینه های لازم و همچنین بایست ها و نبایست های ورود به گفتگوی استراتژیک در حوزه منافع و امنیت ملی ایران می پردازد. نگارنده نتیجه می گیرد که تاکید بر منابع مستقل ملی و ایدئولوژیک در راهبرد سیاست خارجی ایران، آمریکا را سرانجام مجبور به پذیرش نقش منطقه ای ایران و ورود به گفتگوهای استراتژیک با جمهوری اسلامی ایران کرد. در دوران اوباما، موضوع مهار ایران به سه شکل در حوزه های روشنفکری، دانشگاهی، پژوهشی و سیاستگذاری آمریکا مورد بحث قرار گرفته است: نخست ، مهار ایران از طریق گفتگو بدون پیش شرط؛ این استراتژی بخشی از سیاست ” تغییر” اوباما در مبارزات انتخاباتی بود که با هدف ضرورت گفتگو با قدرت های دوست و رقیب در دنیا و همچنین خروج از یک¬جانبه گرایی بوش مطرح گردید و با هدف دسترسی به اهداف جهانی، گفتگو با همه و ضرورت مفهوم سازی جدیدبرای بازیابی قدرت از دست رفته جهانی آمریکا زمینه¬ی تئوریک داشت
دوم ، اعمال تحریم های سخت جدید در قالب شورای امنیت سازمان ملل و تحریم های یک¬جانبه برای مهار ایران؛ این استراتژی معتقد است که با اعمال تحریم های تنبیهی سخت، ایران سیاست هسته ای خود را تغییر خواهد داد و این شروعی برای مهار قدرت ایران شد .ت Friedman, 2010این استراتژی با تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ و تحریم های یک¬جانبه از جمله امضای تحریم بنزین توسط دولت اوباما، شکل عملیاتی نیز یافت.

موضوع گفتگوی مستقیم ایران و امریکا در زمان کارتر، همزمان با مسئله گروگان گیری و در اوج بی اعتمادی میان دو کشور اتفاق افتاد و زمانی که این نیاز خاص برطرف شد مسئله تداوم گفتگوها نیز مسکوت ماند. در زمان ریگان نقطه عطف میان دو کشور مسئله ایران – کنترا بود که این مسئله نیز تابع یک نیاز خاص و بر اساس ضرورت زمان بود به این ترتیب که ایران نیاز به تسلیحات در جنگ با عراق داشت و امریکا نیز نیاز به نقش آفرینی ایران برای آزادی گروگان های آمریکایی در لبنان داشت. در دوران بوش و جنگ اول خلیج فارس، آمریکا بر اساس ضرورت زمان نیاز به بی طرفی ایران در جنگ با رژیم بعثی داشت و ایران نیز با یک عمل گرایی کامل بی طرفی خود را در جنگ حفظ کرد. در زمان کلینتون بحث وجود تهدید فزاینده ایران برای منطقه و ضرورت مهار دوگانه ایران و عراق مطرح شد که این مسئله تحریم ها علیه ایران را به اوج رساند. درزمان جورج دبلیو بوش نیز یک نیاز خاص و شرایط بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر، ایران و امریکا را به هم نزدیک کرد و آن نیاز امریکا به جنگ با القاعده و تروریسم بود و نتیجه آن شد که ایران و امریکا در افغانستان و عراق با یکدیگر همکاری کنند که حاصل آن کنفرانس بن و تشکیل دولت افغانستان جدیدبود در عراق نیز نیاز خاص دو طرف برای مبارزه با ناامنی و منافع ژئوپلتیک دو کشور را در طی سه دوره مذاکره وارد گفتگوی مستقیم کرد همه این همکاری ها تابع یک نیاز دوطرفه ای بود که در زمان خاصی اتفاق افتاد.از میان تمام روسای جمهور امریکا نقطه عطف واقعی نزدیکی دو کشور در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما است که یک موضوع استراتژیک یعنی برنامه هسته ای ایران و ضرورت همکاری متقابل برای دسترسی به یک راه حل پایدار زمینه های نزدیکی دو طرف را فراهم کرده است. ماهیت برنامه هسته ای در مقایسه با تمامی فاکتورهایی که میان دو کشور شکل گرفت ‌کاملا متفاوت است. برنامه هسته ای ایران از دید آمریکا یک مسئله استراتژیک و همانگونه که آمریکاییان اعلام کرده اند ارتباط مستقیم به امنیت و منافع ملی این کشور دارد. از این لحاظ، منطق ورود به گفتگوی استراتژیک با آمریکا از سوی تیم دیپلماسی دکترظریف از یکسو به ضرورت دستیابی به یک راه حل پایدار و خروج از تقابل نظامی احتمالی و از سوی دیگر به تلاش برای حل معضلات استراتژیک و امنیتی موجود بین دو کشور در مسائل منطقه ای بر میگردد. برنامه هسته ای ایران ضمن اینکه چالش های زیادی را در روابط ایران و آمریکا ایجاد می کرد ، تنها موضوعی است که ظرفیت های لازم برای ورود به گفتگوی استراتژیک میان ایران وایالات متحده با قابلیت دستیابی به راه کار عملی و کار ساز را داشت . از این لحاظ، موضوعات دیگر موجود بین ایران و آمریکا از جمله مسائل ایدئولو‍ژیک و مسائل منطقه ای همچون بحران های عراق، افغانستان و صلح اعراب و اسرائیل گرچه داری اهمیت زیاد و سابقه هستند اما ارزش استراتژیک لازم برای هدایت دو طرف به گفتگوی مستقیم در شرایط برابر سیاسی را ندارند. تیم جدید دیپلماسی ایران به درستی می داند ماهیت این موضوعات به گونه ای هستند که دو کشور را از یکدیگر دور می کنند. چون دوطرف استرات‍ژی های متفاوتی از لحاظ ائتلاف های ایدئولوژیک و سیاسی-امنیتی منطقه ای دارند. به عبارت دیگر، نوع نگاه متفاوت به مسائل سیاسی-امنیتی منطقه ای و راههای مبارزه با زمینه های تنش و بی ثباتی در منطقه دو طرف را از یکدیگر دور می کنند. اما ماهیت برنامه هسته ای ایران به گونه ای است که به دلیل اتصال مستقیم با افکار عمومی جهانی و همچنین معادلات سیاسی-امنیتی منطقه ای، ایران و امریکا را مجبور به ورود به گفتگو های استرتژیک و تعامل رقابتی می کند. همانگونه که بحث شد سیاست های آمریکا در دوران جرج دبلیو بوش در منطقه به نوعی دو کشور را وارد بازی باخت-باخت و نوعی تضاد استراتژیک کرد. حاصل آن شد که آنچه برای آمریکا افزایش امنیت بود همزمان برای ایران کاهش امنیت تلقی می گردید. لذا ایران به این نتیجه رسید که برای به حداقل رساندن هزینه های امنیتی و سیاسی خود از یکسو وافزایش قدرت و نفوذ برای تثبیت نقش های سیاسی-امنیتی خود در منطقه از سوی دیگر با قدرت هژمون منطقه ای یعنی آمریکا وارد مذاکره و گفتگوی مستقیم برای حل معضلات استراتژیک از جمله برنامه هسته ای خود شود. در طرف دیگر قدرت ه‍ژمون نیز به این نتیجه رسید که نمی تواند نقش رقیب قدرتمند منطقه ای خود یعنی ایران را حذف کند. لذا با واقعیات موجود کنار آمد و سعی کرد از طریق گفتگو قدرت رقیب را کنترل کند. جمهوری اسلامی ایران بازیگری است که پایه های قدرت خود را تثبیت کرده و به دنبال نقش و قدرت منطقه ای است. پتانسیل بالای اقتصادی، فرهنگی و ایدئولوژیک ایران این کشور را نیازمند به حضور فعال در مسائل منطقه ای و دستیابی به تعادل سیاسی-امنیتی در روابط با قدرت هژمون فرامنطقه ای یعنی آمریکا می سازد. عموما تفکر استراتژیک در درون آمریکا بر این عقیده استوار است که پذیرش قدرت ایران به معنای بر هم خوردن توازن قوا در درون منطقه خاورمیانه خواهد بود. اما برنامه هسته ای ایران – با تأکید بر”چرخه مستقل سوخت هسته ای ” – حداقل توانسته یک برابری سیاسی در گفتگو ها بین ایران و آمریکا بوجود آورد.از طرفی تا حدودی نوعی “برابری سیاسی” در سطح مذاکرات بین دو بازیگر درحل‌ وفصل یک یا چند مسئله استراتژیک بوجود امده است . از این لحاظ موضوع هسته‌ای ایران نوعی برابری سیاسی در مذاکرات بین دو کشور بوجود آورده است. اساسا “اجماع نسبی سیاسی” در نزد نخبگان سیاسی حاکم برسریک موضوع مهم ملی و استراتژیک برای ورود به گفتگوهای مستقیم بوجود می‌آید. نگاه غالب در غرب و در ایران این بود که اساساً ایران و آمریکا نمی توانند وارد مذاکره شوند. چون گفتگوی استراتژیک وقتی اتفاق می افتد که اجماع الیت سیاسی حاکم دو طرف بر یک موضوع حساس یا موضوعات حساس وجود داشته باشد. بر اساس این دیدگاه ، اجماع داخلی در سطح الیت سیاسی در ایران و آمریکا برای گفتگوهای مستقیم وجود نداشت و ماهیت شکاف های درون قدرت و رقابت های داخلی در دوکشور هم به گونه ای بود که همواره جلوی آن را می گرفت. برنامه هسته‌ای ایران و تأکید برروی “حفظ چرخه¬ی مستقل سوخت هسته ای” به عنوان یک موضوع استراتژیک و ملی نوعی اجماع نسبی اما سیاسی در نزد نخبگان حاکم دو کشور در مورد ضرورت ورود به گفتگوهای مستقیم بوجود آورد . برنامه هسته ای یک موضوع استراتژیک ملی است که ظرفیت های لازم برای ایجاد اجماع سیاسی در سطح نخبگان سیاسی-امنیتی حاکم برای ورود به گفتگو های مستقیم را بوجود اورد . البته موضوعات دیگری در درون منطقه وجود دارند اما آنها چون در چارچوب استراتژی های امنیت و منافع ملی ایران نیستند طبیعتاً اجماع الیت بر روی آنها یک مقدار دچار شک و تردید و با تفاوت هایی همراه است. اما برنامه هسته ای چون یک موضوع امنیت و منافع ملی است و ازحمایت افکار عمومی نیز برخوردار است، توانسته به نوعی بین تمامی گروههای سیاسی داخلی نوعی حساسیت ملی بوجود بیاورد. که این موضوع خود شرایط ورود به گفتگو های مستقیم را در سطح سیاست داخلی فراهم کرد. در این شرایط حتی مخالفین رفتن به سوی گفتگو با آمریکا تحت تاثیر قرار می گیرند.در واقع تیم دیپلماسی دو کشوردوطرف از مرحله “تقابل به مرحله تعامل سازنده و رقابتی” می‌رسند و در تلاش برای یک بازی برد- برد استراتژیک با هدف کسب رضایت‌نسبی هستند. از این لحاظ حساسیت و ماهیت برنامه هسته‌ای ایران به گو نه ای است که ناچار دوطرف را بسوی تعامل رقابتی و استراتژیک هدایت می‌کند.بدین ترتیب دستگاه دیپلماسی دو کشور به درستی دریافته اند که تنها موضوعی که قابلیت ایجاد گفتگوی استراتژیک بین ایران و آمریکا را دارد یک موضوع استراتژیک و مربوط به منافع و امنیت ملی است و اینکه از میان تمامی موضوعات جاری میان ایران و آمریکا، تنها برنامه هسته ای ایران است که قابلیت ورود به گفتگوی مستقیم و استراتژیک بین دو طرف را دارد. از این لحاظ، گفتگوی استراتژیک الزاما به معنای برقراری دوستی میان ایران و امریکا یعنی یک قدرت منطقه ای و یک قدرت جهانی نیست.اما می تواند از جنبه کارکردی همکاری های دو کشور را افزایش دهد.باید گفت آمریکا در طول تاریخ خود با هیچ کشوری وارد گفت و گوهای استراتژیک نشد مگر آنکه احساس کرد کشور طرف مقابل توان بلوک بندی و تاثیرگذاری مستقل و به چالش کشیدن نقش امریکا را در یک منطقه دارد. برنامه هسته ای ایران ضمن اینکه چالشهای جدی را در روابط دو کشور وارد کرده همچنان تنها موضوعی است که می تواند دو کشور را وارد گفت و گوهای استراتژیک کند.و از طرفی دکتر ظریف نیز به درستی پاشنه اشیل سیاست خارجی را دربطن گفتگوی استراتژیک شناسایی کرد. بنابرین با توجه به تیپولوژی ساخت داخلی و خارجی ایران و امریکا برنامه هسته ای ایران ضمن اینکه چالش های زیادی را در روابط ایران و آمریکا ایجاد میکند ، تنها موضوعی است که ظرفیت های لازم برای ورود به گفتگوی استراتژیک میان ایران وایالات متحده با قابلیت دستیابی به راه کار عملی و کار ساز را نیز دارد. و تیم دیپلماسی ایران با مدیریت دکتر ظریف با احتساب هزینه-فایده از این رویکرد استفاده می کند تا با تلطیف کردن فضای بین الملل به کنشگری در سایر فضاها بپردازد.در واقع حسن اصلی معامله بزرگ دکتر ظریف پرهیز از ماجراجویی است.که تیم قبلی با ماجراجویی و دیپلماسی مراسله ای هزینه هنگفتی را به دیپلماسی کشور وارد کرد.
منبع:خبر آنلاین

http://www.khabaronline.ir/detail/433286/World/diplomacy.

اخبار مرتبط

نظرات

ف.ج

دکترصولت خیلی شبیه حمیدگودرزی هست

ذره بین

احسن . احسن به فرزند لایق مغان . که چطور روابط و گفتگوی ایران و امریکا را در قالب هسته ای بدرستی تفسیر نمودند

دوست

آقای صولت جوان تازه دوران رسیده ای است که ظاهرا از ورود به محیط دانشگاههای شهرهای بزرگ شوکه شده و میخواهد حرفهایی که یاد گرفته را بزند / برایش آرزوی موفقیت داریم
اما بهتر است با مشورت عمل کرده و کمی بر اطلاعات خود افزوده و بالاخص بعد از کسب تجارب کافی به پرداختن رویاهای مهم و بزرگ بپردازد

رضا

تقدیر وتشکر از اقای صولت که گفت گوی ایران وامریکا را تحلیل کرده اند .ودر صورت توافق با ۵+۱ یک تحلیلی کلی از توافق نامه را در سایت مغانه درج فرمایید

ناشناس

آقای “دوست” : قبلا” به دوران رسیده؟ لطفا” شما هم شوکه شوید و اگه تحلیلی دارید بفرمایید استفاده کنیم؟

سعید لاهوتی

اقاا یا خانم دوست دکترصولت جوان تازه به دوران رسیده ای نیستند جنابعالی دنیای کوچکی دارید.که شاید دانشگاههای بزرگ را از نزدیک ندیدهاید.و در رویاها و توهم خود دیگران را نیز ارزیابی می کنید.من همکلاسی دکترصولت در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس بوده.ام.اقایا خانم ناشناس دکتر صولت همه مراحل تحصیل را در تهران بوده اند.و از بیست سالکی به خاطر استعداد بی نظیرشان به واسطه اساتید دانشگاه جذب کار شد.من خیلی دوسش دارم اما همیشه توصیه دارم مراقب خودش باشد.اگر منظورتان ورود به انتخابات از سوی دکترصولت هست نگران نباشید ایشان ادم فوق العاده باهوشی هست.

محمدی

درود بر دکتر صولت عزیز و خسته نباشید عرض میکنم محضر ایشان جهت تحلیل زیبای مذاکرات ایران و آمریکا.
بی صبرانه منتظر تحلیلی دیگر از دکتر صولت بعد از توافق هسته ای هستیم

رحیمی

جناب اقای فولادی باید اعتراف کنیم هیچکدام از ما از مذاکرات هسته ای سر در نمی اوریم.حتی نمی دانیم بعد از توافق چه اتفاقاتی خواهد افتاد.رفع تحریم ها چه فوایدی دارد؟و منطقه مغان به چه میزان بهره مند خواهد شد؟این سوالات را افتخار شهرما جناب اقای دکتررضاصولت هم به واسطه نزدیک بودن به دکترظریف و از طرفی بخاطر تخصص بالای ایشان در امر بین الملل به راحتی می توانند.پاسخ دهند.ایشان سرمایه شهر ما هستند در صورت امکان از جناب دکتر دعوت کنید تا یا شما خود جناب فولادی این سوالات را مطرح کنید یا ما بصورت مستقیم سوالاتمان را بپرسیم.اقای فولادی خواهشمندیم فرصت را از دست ندهید

عیسی

خسته نباشید دکتر جان. خیلی استفاده کردیم. واقعا سواد و دانش شما ستودنیست. کاش دکتر صولت پا به عرصه انتخابات بگذارند. چرا که شهر ما به وجود همچین شخصیت هایی بیش از پیش نیاز دارد و شهرمان برای آینده ای بهتر و ایده آل نیاز به متخصصانی همچون دکتر صولت دارد.

به امید حضور دکتر صولت در انتخابات

عیسی

درود بر دکتر صولت عزیز و خسته نباشید عرض میکنم محضر ایشان جهت تحلیل زیبای مذاکرات ایران و آمریکا.
بی صبرانه منتظر تحلیلی دیگر از دکتر صولت بعد از توافق هسته ای هستیم

سرداری

اقای دوست.دکتررضاصولت تازه به دوران رسیده است یا امثال شما؟شما از روی تحلیل قضاوت کردید یا از روی خصومت شخصی؟اگر از روی تحلیل قضاوت کردید لازم به توضیح است که دکترصولت از افراد سرشناس در حوزه دیپلماسی بین المللی هستند که گویا جنابعالی به علت بیسوادی و عدم دانش لازم از ان بی اطلاع هستید.اگر نیاز به مشورت باشد چه کسی بهتر از جنابعالی که تعریف اطلاعات و کسب مشورت را در منشا خودتان تعریف کردید.دکترصولت کارش را خیلی خوب بلد هست و بدون واسطه و هیاهوی امثال شما مدارج ترقی را سالم و حرفه طی کرد.ولی گویا قضاوت شما خصومت شخصی است که بدون توجه به غنای تحلیل ایشان قضاوت کردید.پدر مرحوم دکترصولت از بزرگان و خیران شهر بوده اند.و این وصله تازه به دوران رسیده لایق امثال شماهاست که با افکاری غلط فقط دنبال این هستید تا کسی کمی رشد کند و شروع کنید به تخریب.اگر دکترصولت قصد حضور در انتخابات را داشته باشد ضدحال بزرگی به خیلی ها خواهد زد.

سرداری

من پیشنهاد می کنم مناظره ای بین امیدعلی رعنایی و دکتررضا صولت در خصوص مباحثی که جناب رحیمی مطرح کردند برپا شود.

دوست

۱۰۰% نگران ورودشان به انتخابات هستم!
چون هم صادقانه اعلام نمی کنند .
و حداقل در مورد شخص حقیر چنین بوده و مدرک هم دارم !
ضمنا باید هم نگران باشم چون معضل اساسی وچود بسیار ارزشمند عزیزانی مثل دکتر رضا صولت گرانقدر و فرهیخته نیستند بلکه دوستان و برخی همولایتی ها و مغانیهایی هستند که تعصب چشمشان را کور کرده و چشم بصیرتشان بسته شده همچنانکه از نظراتشان معلوم است در حالیکه به احتمال قوی اندازه خود من ایشان را دوست ندارند! انتقاد هم دلیل دشمنی نیست دلیل خیرخواهی است
از ما گفتن بود
ولی این نکته را عرض کنم که مردم مغان چندین و چند سال است که قربانی تعصب میشوند
مثل دوران سکوت مطلق و هشت ساله فهیمی و سپه یا دوران بطلان !

خدامرادی

من این تحلیل را دوبار مطالعه کردم.از اینجا درود می فرستم به حضور دکتررضاصولت که تا این حد مسلط به نوع گفتگوهای هسته ای هستند.ما به نخبگان شهرمان افتخار می کنیم.از اقای فولادی نیز تشکر می کتم که از میان نظریه پردازان کشور نظریه های دکترصولت بومی را پوشش می دهد.دکترصولت هم در تحلیل ترکیه و هم در این تحلیل نشان داد که واقعا استحقاق حضور در کنار دکترظریف را دارد.امیدوارم روزی را شاهد باشیم که جوانان مغان راهی را انتخاب کنند که دکترصولت انتخاب کرد و حق خودش را دارد با توانایی های خود می گیرد بدون اینکه از هیچ پارتی استفاده کند.دکترصولت الگوی خوبی برای ماست که چطوری می شود بدون وابستگی رشد کرد.از دکترصولت خواهشمندم با منطقه قهر نکند چون متغلق به این منطقه است از مسولین شهر نیز میخواهم با دعوت از دکتر صولت گام های شجاغانه ای برای توسعه منطقه بردارند.مسولین بپذیرند امثال دکترصولت بخاطر وجهه و پرستیژ خود دنبال بخشداری و دهداری نیستند.باید از افکار اینها استفاده شود.

خدامرادی

اقای دوست در صورت امکان ۱:دلایل نگرانی .۲:صادقانه اعلام نکردن.۳مدارک۴:دلایل دوست داشتن شما.۵:و ارتباط موضوعاتی که دوستان مطرح کردند با طایفه گرایی را مطرح نمایید تا ما هم شفاف شویم.اگر عنایت فرمایید و پاسخ دهید سپاسگزار خواهم شد.موضوع دیگر هم کامنت اول شما بود که نقض اشکار کامنت دومتان هست.سوالی دیگر ایا انصافا میدانستید دکترصولت دو سال پی درپی هست که به عنوان بهترین کارشناس خاورمیانه انتخاب می شوند؟اگر ده رزومه از دکتر رضاصولت مرقون بفرمایید بنده تمام و کمال صحبت های شما را به دیده منت خواهم پذیرفت

عاشوری

بی شک دانشگاهیان عزیز تا زمانی که قلم علم و دانش را با حوهر اندیشه ومعرفت در دست دارند وبصیرت سرلوحه کارشان است،سربلند وپیروز خواهند بود.
جناب صولت عزیز،خسته نباشید و بابت تلاش صادقانه،سپاس.

ناشناس

به جد یکی از بهترین و منصفانه ترین تحلیل هایی بود که در مورد ایران و امریکا نوشته شده است.با پیشنهاد مناظره استاد رعنایی با دکتر صولت موافقم و منتظر پاسخ های اقای دوست به اقای خدامرادی عزیز هم هستیم.من درک نمی کنم که چرا نباید دکترصولت در انتخابات شرکت کنند؟

عاشوری

در ارتباط با انتخابات،بنابر عقیده ی بنده،بهترین حالت ممکن این است که سایت مغانه؛خود،موضوع حضور یا عدم حضور را ازجناب صولت عزیز بپرسند.
(متشکرم)

علیزاده

با سلام خدمت دوستان و همشهریان ارجمند.از جناب اقای دکترصولت بخاطر تحلیل پرمحتوایشان تشکر می کنم اگر منصفانه قضاوت کنیم دکترصولت و دکترصولت ها در منطقه ما کم نیستند حضور ایشان در انتخابات بسیار مفید به فایده است من یقین دارم در حال حاضر هیچکس بهتر از دکتر صولت نمی تواند نماینده مغان در مجلس باشد.اول اینکه ایشان توانایی جذب نخبگان را دارد و دوم طایفه دکتر صولت پراکنده است و می تواند همه کاندیداهای سنتی را تضعیف کند.در اخر نیز از اقای فولادی تشکر می کنم

قوجا بیگلو

درود بر دکتر صولت. متاسفانه برخی با آگاهی از عواقب ناخوش آیند طایفه گرایی باز با کینه ورزی به طایفه گرایی روی می آورند و منکر سواد و دانش نخبگان شهرمان می شوند و نخبگان شهر مان را به جوزدگی محکوم میکنند. البته اظهارات این اشخاص به دلیل طرد شدن از جامعه که باعث شده عقده ای به بار بیایند است که میخواهند با این کار خودی نشان بدهند.

دوست

جناب عاشوری
ایشان قریب به یقین حضور خواهند داشت ولی فعلا چیزی نشده ، نزدیکان را نامحرم میدانند چه برسد به شما
لازم نیست مغانه بپرسه / قطعا هست
ولی ظاهرا با توجه به قطعی بودن پیروزیشان که مطمئنا با حضورش دیگر کاندیداها استعفا خواهند داد ، مغانیها و دوستان سابق را نا محرم میدانند
بشخصه یقین دارم برای مطرح کردن خودشان آمدند نه کمک به حل مشکلات
همچنانکه با تحقیق جزئی قابل اثبات است

خدامرادی

پس مشکل اینجا بوده که جناب دکترصولت چرا با جناب دوست مشورت نکرده اند؟جناب دوست جواب سوالات بنده را نداده ای.ولی حرفتان اصلا قابل قبول نبود که برای مطرح کردن خودشان میایند.لطفا دست از متناقض گویی بردارید .شما که جسارت نوشتن اسم خود را ندارید چگونه انتظار دارید دکترصولت از شما مشاوره بگیرد؟

خلیفه لو-فرزانه

سلام و طاعات و عبادات همه دوستان قبول
جناب اقای دوست با سلام.به نظر خودتان چرا دکترصولت شماها را خودی نمی داند و از افراد دیگر مشاوره می گیرد؟اگر ذره ای از دکترصولت شناخت داشته باشید به طور حتم میدانید که ایشان به شدت مراقب انسان های اطراف خود هست و چگونه خود را از اسیب های اجتماعی حفظ می کند.
اگر فامیل ایشان هستید که باید بنده را بشناسید.این سوال را از خودتان بپرسید چرا دکتر به شما اعتماد ندارد.در ضمن عزیزم لازم هست یاداوری کنم چند روز پیش جلسه افطاری خانه مغان در تهران بود که همه کاندیداها داشتند برای حضور در ان جلسه دست به هرکاری میزدند.اما دکترصولت حاضر نشد به ان جلسه برود که همه می دانند که چه اتفاقاتی در ان جلسه اتفاق افتاد.سوال کردم چرا دکترصولت شما را خودی نمی داند؟به نظرت تفکرات دکترصولت به واسطه حضور در مجامع بین المللی با ما ماها خیلی فرق ندارد؟و تفکرات ایشان محلی و خویشاوندی نیست. باید بدانید چه علاقه ای عاطفه ای شدیدی بین پدر و پسر بود.دوست عزیز من مهدی و شما بعد از فوت حاج امیراصلان یادت هست با دکتر چیکار کردیم؟حالا چون رشد کرده و ان دوران سخت را گذرانده به چه حقی دنبال سهم از ایشان هستیم.منصف باشیم دکترصولت شما و بنده را چرا باید خودی بداند؟جوابش در رفتار من و شماست.

شیری

درود و افرین برتو رفیق.دکترجان یک مدل کاری هم برای مدیران پارس اباد ترسیم کن.البته اگر بدانند مدل گفتگو یعنی چی.رضاجان همیشه تحسینت کردم و بهت افتخار می کنم.انهایی که پشت سرت حرف می زنند از روی حسادت هست و جای انها درست پشت سرتوست.اراده و سطح پیشرفتت قابل تحسین هست

شیری

اقای دوست که مدرک داری،مدارک را رو کن تا ما هم بدانیم.سرانجام ما نفهمیدیم از دیدگاه شما دکترصولت فرهیخته است یا طایفه گرا؟درست و حسابی به ما توضیح بدهید که مشکل ایشان سرانجام از منظر شما چیست ؟دکترصولت انسان بسیار با شخصیت و جنتلمنی هست اگر دلسوز هستید همین جا عنایت فرمایید مشاوره های خود را بدهید من قول می دهم مشاوره شما را به اقای دکتر برسانم و پاسخ ایشان را با اجازه از اقای فولادی در همین جا شفاف بنویسم.

مهدی

یاشاسین دکترصولت

میلاد از بیله سوار

یاشاسین مغان اوغلو دکتر رضا صولتی. با توجه به شناختی که از دکتر صولت دارم ایشان میتوانند بهترین گزینه برای نماینده مردم شهر مغان باشند و ما باید دست در دست هم دهیم و از این نخبه و دلسوز شهرمان حمایت کنیم و بر خلاف ادوار گذشته نماینده ای شایسته و در شان مغان به مجلس تحویل بدهیم. اما اینجا جوانان ، دانشگاهیان فرهیختگان و دلسوزان شهر باید به این امر مهم بیشتر توجه بکنند و اجازه ندهند مثل دوره های قبلی با طایفه گرایی و هوچی گری و تعصبات خشک و خالی نماینده ای نالایق به مجلس راه یابند.چرا که دیگر فرصت اشتباه نداریم. و مغان دیگر طاقت مدیران و مسئولان ناشایست را ندارد.
من نیز در شهر خود هر چه در توان خواهم داشت از ایشان حمایت خواهم کرد. چرا که حمایت از دکتر صولت رو حمایت از عقاید و تفکرات خود میدانم.
به امید بهار مغان با انتخاب عقلانی و به دور از تعصبات همشهریان

دوست

جناب “خلیفه لو-فرزانه” اولا شما اینجانب را نمی شناسید و اشتباه گرفته اید
آقای میلاد از بیله سوار متاسفانه یا خوشبختانه معلومه شما بسیار کم تجربه و احساساتی به نظر آمده و سخت در اشتباهید لطفا احساساتی عمل نکنید فرد محافظه کار و بی تجربه و غیر مردمی و مغرور نمی تواند نماینده خوبی باشد حتی اگر بادر یا عموی من باشد و حتی اگر خود من باشم

دوست

با توجه به نظرات کثیر از اینجانب یادآور میشوم اینجانب ارزش زیادی به آقای صولت و یار جوانا تحصیلکرده و باسواد شهرمان قائل بوده و وجودشان را مایه افتخار میدانم
امیدوارم مشکلات مردم را شناخته و کمک کنند و فاصله ای را که از اکنون وجود دارد حفظ کنند
این اطمینان را هم دارم آقای دکتر جدید الورود هرگز نماینده نخواهد شد خوابش را هم نخواهد دید
مردم هرچقدر هم ساده باشند افرادی که فاصله زیادی با مردم دارند را اجازه بلند شدن نخواهند داد
بسه دوران فهیمی و سپه و حالا هم صولت و رعنایی با تکیه کلام ماکیاوولی !
فردی لازمه عاقل و کارآمد باشه و برای منطقه کار کنه اگه نشد حرف بزنه و ارتباط صادقانه و صمیمانه با مردم را حفظ کنه گزارش امور مردم را به دولت منعکس کند.

صالحی

سلام بر همه
اقای خبرنگار پولکی که امروز داشتی در چهارراه کنفرانس میدادی و می گفتی فولادی الکی زیر مطالب دکتر صولت نوشته خبر انلاین.همه هم شما را می شناسند هم اسد فولادی را همه مغان به پاکی اقای فولادی ایمان دارند.به دکترصولت چون خانواده اش همسایه امون هست زنگ زدم و کنفرانس شما را گفتم اقای پولکی.گفتند من بیشتر از خودم به پاکی اقای فولادی ایمان دارم.در انتها نیز لینک تحلیل مقاله دکترصولت در خبرگزاری خبر انلاین را می گذارم تا در ان دنیا قبل از اینکه از طرف خداوند باز خواست شوی زودتر از اقای فولادی طلب بخشش کنی اقای روزنامه نگار دلال پولکی

ذره بین

از مغانه محترم می خواهیم بیوگرافی اقای صولت را درج بفرمایند ایشان درست هست مدرکی دارند ولی بلحاظ سنی در حد و قواره نمایندگی مغان نیستند خواهشا” نظر دهندگان این را در نظر داشته باشند که صرف مدرک و پول نمی تواند کارگشا باشد ما به نماینده ای نیاز داریم که سن شان تجربه ای را کسب نموده باشند تجربه کارساز است.

ناشناس

اقای ذره بین افسوس و صد افسوس .شماها فقط دنبال حاشیه هستید.اقای فولادی جریانی راه افتاده که دکترصولت را تخریب کنند.اقای ذره بین تجربه سیاسی و دیپلماتیک دکترصولت را میدانی؟کل استان اردبیل تجربه سیاسی دکترصولت را ندارد چه رسد به پارس اباد.درود بر دکترصولت که با حضورش از اکنون لرزه بر اندام برخی ها انداخته

رحیمی

اقای ذره بین اگر جای دکترصولت بودی ادعای خلافت میکردی.تجربه و سواد و سوابق دکترصولت را هیچکدام از کاندیداها ندارند.ارزوی شما دیدن دکترظریف از نزدیک هست.اما چشمهاتو باز کن و ببین دکتر صولت در تشکیلات دکتر ظریف چه جایگاهی دارد

سرداری

سلام
اقای دوست بنده هم به شما اطمینان می دهم با یکی از برادران فهیمی ،دکترصولت به دور دوم خواهد رفت.شما معلوم هست شناختی از دکترصولت ندارید.جالب هست شما ایشان را با اقای رعنایی مقایسه کردید.انقدر بیسواد هستید که نمی دانید گرایشهای فکری اقای رعنایی و دکترصولت از زمین تا اسمان هست.کثرت نظردهندگان از قوجابیگلو،خلیفه لو و بیله سوار شما را بدجور بهم ریخته؟یا به قول اقای صالحی از جنس خ-پ هستید.که این چنین ناراحت به نظر می رسید.همه شهر می دانند دکترصولت ادم مغروری نیست و خیلی هم با تجربه و کارامد هست.ایشان نیازی به خواب دیدن ندارند شما خواب زده و متوهم شدید

سرداری

ایشان با مردم فاصله ای ندارند.باید هم از ادمهایی مثل شما فاصله بگیرند.اولش گفتید بنده را خودی نمی داند.من هم خیلی خوب می دانم چرا دکترصولت امثال شما را خودی نمی داند.

میلاد از بیله سوار

جناب دوست شما معلوم هست کدام طرفی هستید؟ به سلامت روحی و روانی شما مشکوک و نگرانم. یک بار میگویید دکتر صولت آدم مغرور غیر مردمی و کم تجربه هست و یک بار دیگر میگویید به همچین آدمهایی افتخار میکنید و ارزش قائل هستید. پیشنهاد میکنم قبل از همه چیز به فکر خود باشید و به نتیجه برسید که با خود چند چند هستید بعد در دیگر مسائل اظهار نظر بفرمایید.

دوست

جناب میلاد
من مخالف نظر تعصبی در این گونه مسائل هستم و در همه عرایضم به این آفت اشاره کرده ام
و نظر قبلی ام همچنانکه از توهین شما پیداست کاملا بجا و درست بوده و شخصیت محترم و تعصبی و خشن شما را کاملا دقیق تشخیص داده ام
اینکه عرض کرده ام دکتر صولت را دوست دارم و افتخار میکنم درسته یعنی اینکه دکتر صولت آدم تحصیلکرده و صاحب نظری است و برای منطقه افتخار است همچنانکه اینهمه نظر انتقادی بر علیه ایشان مطرح کرده ام و ایشان نیامده مثل شما به اینجانب توهین کند چرا که دارای ظرفیت بالایی است آیا به نظر شما این شخص قابل احترام نیست؟
حداقل دکتر است و دکترا گرفتن به این راحتی نیست و زحمت و رنج بسیار میخواهد
موضوع دوم :
آقای صولت بصورت چراغ خاموش قصد شرکت در انتخابات را دارد و حتی به نزدیکترین افراد هم – اعتماد نمی کند -که ولی اینکه افراد متعصبی مثل شما (که اگرچه نه خود شما بلکه امثال شما که تعصب تند و آتشین دارید و حاضرید به دیگران هم توهین کنید چندین سال است این منطقه را به آتش تعصب خود سوزانده اند مثل دوره آقایان فهیمی و سپه که ۹۹ درصد در انتخابشان در هر دوره و قطع و یقین از روی تعصب بود )
این آفت است و قرار نیست هرکس دکترا گرفت و چند کلمه مثبت حرف زد فورا احساساتی بشیم و بگیم فلانی باید نماینده بشه چون نمایندگی شوخی نیست و کار بزرگی هست و شخصیت و قدرت فکری بالا و حتی بسیار بالا میخواهد و قبل از همه چیز صداقت و روراستی و مردمداری و انتخابات جایی برای مطرح کردن خود نیست انتخاباتی مردی قدرتمند میخواهد که فقط و فقط برای شکستن دیوار مشکلات پیشقدم شود
بهتر است دکتر صولت بسیار عزیز و دوست داشتنی کسب تجربه کنند و فعلا به تخصی علم و آشنایی با مشکلات منطقه ادامه دهند و اشکالی ندارد برای دوره های بعد کاندیدا شوند ولی نماینده نه چون لیاقتش را فعلا ندارند
نمایندگان تبریز با سو استفاده از تعصب آذربایجانیها و بالاخص مغانیها در فضای مجازی و فشار به دولت ، فقط در سال ۹۳ مبلغ ۷۳۹ میلیارد تومان بودجه برای نجات دریاچه ارومیه گرفتند در حالیکه میخواهند رود ارس را نه به دریاچه ارومیه بلکه به قول قاضی پور نماینده ارومیه به دشت گلفرج تبریز بکشند
آنوقت آتش تعصب همین مغانیهای ما را هم خواهد سوزاند چون اکثرا مزرعه دار هستند و اگر آب ارس را هم بگیرند فاجعه خواهد بود
قسم میخورم و مطمئنم و یقین دارم الان برومند که ایشان را حقیقتا و بنابر دلایل محکم جزو بهترین نماینده های پارس آباد میدانم ، از قضیه انتقال آب ارس خبر ندارد و در خواب غفلت خوابیده است !
آخرین نکته هم اینکه اگر برادر یا عمو یا دوست من در انتخابات شرکت کند هرگز بصورت تعصبی ازش حمایت نمیکنم چون همچنانکه عرض کردم نمایندگی قدرت و جسارت و صداقت و روراستی و تیزبینی و شجاعت بسیار و آشنایی و واقف بودن به مشکلات و امور میخواهد که در وجود گرانقدر دکتر صولت عزیز وجود ندارد یا اینکه این شاخصه ها ضعیف است
در پایان خاطر نشان میکنم اگر خداوند متعال قسمت کند شخصا در انتخابات مجلس شرکت کرده و مشکلات منطقه ام را با صداقت و قدرت کامل و پرهیز از فامیل سالاری و کوبیدن قاطع دستان کج و دزدان منطقه به حول و قوه الهی حل خواهم کرد/ هرچه خدا بخواهد …

رضامند

دکتر صولت حالتون خوبه ! عزیز میخواهی بیایی انتخابات چرا نمیگی از چی میترسی؟ با شاید هم عوامفریبی می کنی

رضامند

اینایی که اینجا از مقاله علمی آقای دکتر بحث میکنید؟ اصلا مقاله را خوندین؟؟ چی فهمیدین ازش اینجا بنویسید. نه واقعا میگم اگر راست میگم. چه اونایی که سنگ آقای دکتر را به سینه میزنند لطفا نتیجه یا تفسیر خودر ار در دوجمله بنویسید

اکبری

ما مردم منطقه اعلام می کنیم قبلا یک وزارت خارجه ای به عنوان نماینده برای منطقه انتخاب کردیم برای ۷پشتموون بسه(آقای راشد را میگم) با نمایندگی اش رفت پست های سازمانی بالاتر را گرفته

رضامند

اونایی که فهمیدین دکترتون چی نوشته میشه بگید منظور دکتر از “الیت”، یعنی چی؟ تقلب نکنید هرکس نظر خودشو بگه…

به دوست از : كاميار مجيدي

به دوست از : کامیار مجیدی
جناب “دوست ” زیاد سختگیری نکنید
اجازه بدهید دکتر اعلام وجود بکنه بعد
هنوز که چیزی نشده

علی خدامرادی

سلام صبح بخیر
اقای فولادی کاشف به عمل امد که عیر خودی ها اسدالله فولادی و علی خدامرادیست و خودی ها هرنشانه ای بدم همه می فهمند.چرا بدون اجازه خودی ها اقای اسد فولادی بر میداری از دکترصولت مطلب میزنی؟مگر نمی دانی اقای خودی مدیر برنامه است؟البته خودشون به خودشون حکم دادند.اقای خودی امروز بد سوتی داده کافیست به کامنت های سه مطلب توجه کنید.البته خدایی من نمیدونستم از اقوام نزدیک دکتر صولت هستند و امشب متوچه شدم

ناشناس

رضامند و اکبری یک نفر هستند دوستان

ناشناس

ناشناس که گفته رضامند و اکبری یک نفر هستند حالا یا دونفر یا سه نفر باشند ، جواب سوالاتش را بدهید؟

مهدی

نظریه پردازی اقای دوست اشتباه درامد و اقای دوست ناپدید شده.چرا؟حالا دکتر صولت با کی مشورت کرد؟به طور قطع با اقای دوست.نه؟

جمعی از قره داغی های پارساباد

با سلا م و خسته نباشید اقای دکتر امیدوارم تو این بحرانی سیاسی حداقل شما یکی به فکر خودتون نباشید به فکر منطقه ک در ان برزگ شدی جوانانشون دارم بخاطر اینکه نماینده های درکشون نمیشه ازبیکار موندن و به شهرهایی دیکه میرن حتی باعث شده از ادامه تحصیل منصرف بشوند.

خدامرادی

مهدی جان اقای دوست معلوم شد کی هست.کافیست کمی به صحبت های دکترصولت در دو سه جا دقت کنی.

پریا همتی یکتا

هرکسی به اندازه ی فهم خودش برداشت میکنه.آدمهای بزرگ=برداشتهای بزرگ………احسنت به دایی عزیزم جناب دکتررضاصولت