امروز: سه شنبه, ۷ بهمن , ۱۳۹۹
زمان انتشار : 17 ژانویه 2015 6:45 | کد خبر : 8790 | چاپ این مطلب چاپ این مطلب

عشق خبرنگاری در دستگاههای اجرایی- سیفعلی موسی زاده

این روزها عشق و شاید به تعبیری بیماری ‘خبرنگاری ‘ بدجوری در جامعه اپیدمی شده و علاوه بر نهادهای خبری بسیاری از ارگان ها ، نهادها و دستگاههای اجرایی نیز دچار آن شده و در وادی خبر و خبرنگاری حیران و واله مانده اند.

تا چند صباحی پیش خبرنگار جماعت خبرنگاران در جامعه بسیار اندک بودند و به سختی وظیفه خطیر اطلاع رسانی را انجام داده و در این امر خطیر شب و روز نمی شناختند.

تا همین گذشته نه چندان دور ورود به حریم خبر و خبرنگاری تا حدودی سخت بود و بسیاری با توجه به شرایط سخت و خاص این شغل تمایلی به آن نداشتند اما امروز به مدد فضای ایجاد شده درعصر فرا ارتباطی دروازه های دنیای خبر و خبرنگاری فرو ریخته و هر کس و هر نهادی برای خود یک پا خبرنگارو کارشناس خبری شده اند.

تب خبرگزاری داری و پایگاه اطلاع رسانی زدن بدجوری در جامعه شیوع یافته و این روزها خبرگزاری ها و نهادهای خبری در مقابل خود انبوه رقیبانی را می بینند که همچون قارچ بدون قاعده و قانون روزبه روز در حال روییدن در فضای مجازی هستند.

این رویش بی قاعده بگونه ای است که کم کم نهادهای صنفی خبری با خطر محو شدن روبرو هستند و دور از انتظار نیست که در آینده نه چندان دور تعریف جدیدی برای واژه های ‘خبر’ ، ‘خبرگزاری ‘ و ‘ خبرنگار’ نیاز باشد.

این حرکت بی قاعده در فضای خبری کشور به گونه ای است که کم کم احساس می شود ‘خبرنگار’ در حال حذف شدن بوده و حتی نهادها و دستگاههای دولتی نیز خود را بی نیاز از آن دانسته و به نوعی خود خبرنگار پرور و خبرگزاری دار هستند.

ایجاد پایگاههای اطلاع رسانی دستگاههای اجرایی باعث شده است تا این تصور نادرست در ذهن بسیاری از مدیران شکل بگیرد که آنها دیگر نیازی به خبرنگار ندارند و فضای مجازی دستگاه تحت امر شان پاسخگوی اموراطلاع رسانی خواهد بود.

این تصور خام موجب شده است که بتدریج ارتباط بسیاری از دستگاههای اجرایی با خبر و خبرنگار قطع شده و آنها نیازی به خبرنگار و رسانه بعنوان پل ارتباطی خود با مردم احساس نکنند.

حتی این روزها بسیاری از دستگاههای اجرایی برای خود دستگاههایی هم وزن و هم سنگ خبرگزاری ها راه انداخته و دارای خبرنگار ویژه ، دبیر و حتی مدیر خبری بوده و به راحتی به مدح و تعریف و تمجید از عملکرد خود مشغولند.

این احساس بی نیازی به ارتباط خبری در برخی از نهادها و دستگاههای اجرایی باعث شده است که فضای مخاطره آمیز جریان یک سویه خبری در جامعه در حال شکل گیری باشد، فضایی که بی تردید در آینده برخلاف منافع و مصا لح جامعه خواهد بود.

شکل گیری این فضا موجب شده است که بسیاری از مسوولان بویژه در استان اردبیل از دعوت خبرنگاران به جلسات خود و حتی مصاحبه خوداری کنند و به جای رودرویی با نمایندگان افکار عمومی به درج مطالب کلیشه ای، غیر حرفه ای و توام با مدح و ثنا در پایگاههای اطلاع رسانی اقدام کنند.

تداوم این فضا باعث خواهد شد تا مطالبه گری ، انتقاد ، نظارت و ارتباط منطقی بین مردم و مسوولان رفته رفته آسیب دیده و ناواقعیات خواسته و ناخواسته جای واقعیات را بگیرد.

چنین به نظر می رسد که بسیاری از مدیران نهادها و دستگاههای اجرایی در کشور و بویژه استان اردبیل برداشت صحیح و درستی از نقش و وظیفه پایگاههای اطلاع رسانی ندارند ، این پایگاهها نه برای خبر رسانی و خبرنگاری که با هدف ارتباط دو سویه و سریع با مردم ایجاد شده است.

باید متذ کر شد که بسیاری از دستگاههای اجرایی در راه خود به خطا می روند، پایگاه اطلاع رسانی نه به معنای حذف کامل رکن چهارم دموکراسی بلکه در راستای تقویت این ارتباط است.

دستگاهی که به هر بهانه خبرنگار را از ورود به جلسات خود محروم می کند و اطلاعات مورد نیاز جامعه را در اختیار او قرار نمی دهد یا در عملکرد خود دچار نقصان بوده و یا از داشتن مهارت ارتباط با افکار عمومی محروم است.

مدیریت افکار عمومی و مهارت ارتباط ، فنونی هستند که مدیران ، مسوولان و دستگاههای اجرایی باید خود را به آن مسلط کنند ، گریز از خبرنگارو سووال و انتقاد و تولید اخبار غیر حرفه ای و کلیشه ای در پشت میز اداری و انتشار آن در پایگاههای خبری زیبنده یک مسوول و دستگاه پاسخگو ، خدمتگزار و توانا نیست.

*رییس خبرگزاری اسلامی استان اردبیل

اخبار مرتبط

نظرات