امروز: جمعه, ۲ مهر , ۱۴۰۰
زمان انتشار : 18 سپتامبر 2013 12:07 | کد خبر : 707 | چاپ این مطلب چاپ این مطلب

بوي ماه مهر

افشين خاک نژاد کارمند کتابخانه عمومي پارس آباد /  هرفصلي از سال رنگ وبوي خاصي دارد سخن از فصل پاييز است فصل کتاب ومدرسه ،آري درست حدس زديد سخن از ماه مهر است ودوباره باز بوي کتاب ،دفتر،کيف ،دوستان جديد،چهره جذاب معلم جديد ، زنگ تفريح ميز ونيمکت، جاکتابي زيرميزها،ليوان هاي آبي که فلوت داشت […]

افشين خاک نژاد

کارمند کتابخانه عمومي پارس آباد /

 هرفصلي از سال رنگ وبوي خاصي دارد سخن از فصل پاييز است فصل کتاب ومدرسه ،آري درست حدس زديد سخن از ماه مهر است ودوباره باز بوي کتاب ،دفتر،کيف ،دوستان جديد،چهره جذاب معلم جديد ، زنگ تفريح ميز ونيمکت، جاکتابي زيرميزها،ليوان هاي آبي که فلوت داشت ،بخصوص باباي مدرسه و…

يادش بخير اولين روز مدرسه که صبح اول وقت در حياط مدرسه با لباس تازه جمع مي شديم ولوازم التحرير تازه مان را به دوستان نشان مي داديم . البته در اين ميان دانش آموزان ديگري نيز بودند که به دليل مشکلات مالي لباس هاي سال گذشته شان را پوشيده بودندومدير مدرسه ضمن خوش آمد گويي به همه، مقررات مدرسه بخصوص نظم وانضباط راتاکيد مي کرد . آيا احساسي را که من دارم  دروجود شما هم هست؟ دلم براي آن روزها تنک شده است  براي (کوکب خانم)(ماجراهاي حسنک)(روباه وزاغ)(سگ وگربه)وبخصوص تصميم کبري که ديگر خبري از آنها در کتاب ديده نمي شود .در آن روزها عشق بود ، صفا بود لازم است اين نکته را يادآوري کنم در آن دوران ابتدايي دانش آموز زرنگي نبودم واز ميان کلاسها ،ساعت انشاءرادوست داشتم وبه کلاس رياضي علاقه چنداني نداشتم.يادم است هروقت مدير يا ناظم مدرسه  خبر میداد معلم امروز نمياد، آنقدر خوشحال مي شديم که از خوشحالي از مدرسه تا خانه دوان دوان مي رفتيم وگاهي اوقات لباس ويا کتاب هايمان را در مدرسه جا مي گذاشتيم در آن دوران از معلم خود مي ترسيدم بخصوص از ناظم مدرسه مان با اينکه همسايه مان بود وبيشتر از همه به خاطر چهره خشني که داشت از او   مي ترسيدم چراکه هروقت او را در مدرسه  مي ديدم چوب به دست دانش آموزان شلوغ ويا تنبل را کتک مي زد .

نمي دانم چرا هروقت که ماه مهر فرا مي رسد دلم هواي آن دوران را مي کند وچندي از خاطرات گذشته برايم زنده مي شود .حال از آن روزها ي سخت ولي شيرين سال هاي سال مي گذرد دلم روزهاي گذشته را مي طلبد ياد کلاس درس هاي (بابا آب داد) ( با با نان داد)( سيب سيني)(تلاش براي مبصر کلاس شدن)(ياد دعا براي نيامدن معلم ) ياد روزهايي کلاس اول ابتدايي که روزهاي اول معلم روش نوشتن کلمات را به ما مي آموخت بچه ها اين چه حرفيه( آ ا )آفرين آي با گلاه آي بي کلاه ويا (آ) اول (ا) دوم  وحروفات ديگر همراه  بخش کردن آن وکشيده شدن درآن روزها وقتي زنگ انشاء مي رسيد خوشحال مي شدم يادم است در يکي از روزهاي درس انشاء، موضوع انشاءاين بود: در آينده مي خواهيد چه کاره شويد .من آن روز ها دوست داشتم در آينده معلم شوم وبه عنوان يک معلم به جامعه خدمت کنم وخوشبختانه به آرزويم رسيدم درست بود مدتش فقط دوسال آن هم به عنوان سرباز معلم بود ولي از اينکه به يکي از آرزوهايم رسيده بودم خوشحال بودم وهستم . اي کاش زمينه اي فراهم مي شد ودوباره همان دانش آموزان قديمي در همان مدرسه ابتدايي بوعلي در حياط مدرسه جمع مي شديم وبعد از مراسم صبحگاهي به کلاس خود مي رفتيم وياد وخاطره آن روزها را جشن مي گرفتيم واي کاش هاي ديگر.

چند روز پيش از بغل کتاب فروشي عبور مي کردم که يک مرتبه بوي عجيبي به مشامم رسيد برگشتم وبه طرف مسير بو حرکت کردم مشاهده نمودم که کتاب هاي درسي جديد به کتاب فروشي آورده اند وکتابفروش مشغول طبقه بندي کتاب هاي درسي است  وچند نفر از دانش آموزان با والدين خود براي خريد کتاب هاي درسي مراجعه کرده بودند اين روزها در جلوي درب مغازه ها کيف ولوازم مدرسه در رنگ هاي مختلف آويزان است ودر شيشه مغازه ها نوشته هايي همچون مانتو مدرسه رسيد ودربيشتر کتابفروشي ها نوشته هايي مانند کتاب هاي درسي رسيد وجود دارد ودانش آموزان اين روزها در کوچه وبازار براي خريد وسايل آغاز سال تحصيلي به همراه والدين خود در جنب وجوش هستند وممکن است مشاهده کنيد دانش آموزي را که با والدين خود در مورد خريد بحث کند به عنوان مثال والدينش بگويد کيف آبي رنگ بهتر ومقاوم است ولي فرزندش کيف سبز را به خاطر زيبايي طرحش دوست داشته باشد در اين ميان دانش آموز ممکن است با صداي بلند وباعصبانيت تکرار کلمه من فقط اونو مي خوام وبس ؟ اين روزها مدارس را براي ورود سال تحصيلي تميزومرتب مي کنند واگر هم لازم بود رنگ آميزي هم انجام مي دهند تا دانش آموزان با روحيه زنده وسرحال به مدرسه بيايند اين روزها حياط مدرسه يواش يواش براي ثبت نام دانش آموزان شلوغ مي شود.

 ماه مهر، ماه مهرباني وصميميت که با خود يک دريا گل علم ومعرفت ودانش مي آورد پس بياييم دست در دست هم دهيم وقدر اين ماه پر فضيلت که همواره با خودبوي علم ودانش را مي آورد گرامي بداريم ويک سبد گل ياس را تقديم معلمان عزيز دهيم که همواره همچون شمع مي سوزند تا ما بهره مند شويم وجا دارد به همه معلمان زحمتکش بگوييم به خاطر همه چيز سپاس.

نظرات

ناشناس

باز دوباره از خاک مغان نگینی برتر در این کره خاکی درخشید وآسمان مغان را گردافشانی ونورانی کرد ضمن تبریک وآرزوهای بلند مرتبه برای این نگین مغان وخانواده اش افشین خاک نزاد از پارس آباد

یاشاسن مغان اوغلی

فرهان

افشین یک پهلوان واقعی است یاشاسین