امروز: جمعه, ۱۷ اردیبهشت , ۱۴۰۰
زمان انتشار : 14 ژوئن 2015 11:57 | کد خبر : 12222 | چاپ این مطلب چاپ این مطلب

بررسی رابطه ایران و آذربایجان بر اساس الگوی مناطق آزاد تجاری – دکتر رضا صولت پتلو*

سیاست خارجی جدید جمهوری اسلامی ایران و تیم دکتر محمد جواد ظریف، باعث تغییر اساسی در برداشت سیاستگذاران ایران از مناطق همسایه شد.

به گزارش مغانه، سیاست خارجی جدید جمهوری اسلامی ایران و تیم دکتر محمد جواد ظریف، باعث تغییر اساسی در برداشت سیاستگذاران ایران از مناطق همسایه شد. اصلاحات، ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی منابع داخلی این تغییر بودند. به قدرت رسیدن دولت دکتر روحانی باعث تسریع پویش‌های سیاست خارجی و جستجوی بازارهای جدید در نتیجه توسعه اقتصادی شده و ایران با اولویت‌بندی مفاهیمی مثل وابستگی متقابل، یکپارچگی منطقه‌ای، سیاست خارجی فعال و نیز صلح و ثبات، وضعیت خویش را در نظم نوین جهانی بازتعریف نموده است.
به این ترتیب ایران وارد مرحله غیر امنیتی‌سازی، یعنی خارج کردن موضوعات از متن امنیتی و وارد نمودن آنها به فضای گفتمان سیاسی شده است. این سیاست جدید باعث شده تا ایران از منظر جدیدی به حوزه نفوذش بنگرد. برای مثال در حالی‌که امنیت، ادراک تهدید و رقابت هنوز مفاهیم معتبری در شکل‌گیری سیاست خارجی در روابط ایران و آذربایجان هستند، تهران و باکو باید به این موضوع از زاویه ایجاد فرصت و نفوذ بنگرند. دیدگاه جدید در پی حفظ و گسترش صلح و ثبات از طریق ایجاد و تقویت روابط اقتصادی و اجتماعی بین دو کشور است. در این زمینه دو کشور که از مراکز مهم نفت و گاز در جهان می‌باشند، می‌توانند از طریق بسترهای همکاری‌های محلی به عنوان منبع قابل اعتماد انرژی وارد اقتصاد جهانی شوند. این دیدگاه تنها اقتصاد یک کشور را منتفع نمی‌کند بلکه از طریق همکاری و وابستگی متقابل اقتصادی در راستای صلح و ثبات منطقه‌ای نیز می‌باشد. بنابراین سیاست خارجی ایران باید در چهارچوب سیاست جدید منطقه‌ای تهران در دهه دوم قرن بیست‌ و ‌یکم مورد تحلیل قرار گیرد.
سیاست خارجی دکتر ظریف نسبت به مناطق همسایه تحت تاثیر چهار عامل است: اصل اول، ایجاد مکانیسم مذاکرات سیاسی در سطوح عالی‌رتبه که با سرعت بخشیدن به حل مشکلات و مدیریت بحران‌های منطقه‌ای به توسعه روابط با کشورهای همسایه منجر ‌شود. گام بعدی، تثبیت شورای همکاری استراتژیک در سطوح عالی‌رتبه و نیز به صورت توافقی میان نخست وزیران و وزرای مربوطه است. علاوه بر این موارد یک مکان تبادل نظر عمومی برای توسعه روابط در سطوح اجتماعی پیشنهاد شده است. اصل دوم، وابستگی متقابل اقتصادی است با تحقق بخشیدن به تلاش‌هایی در راستای توسعه طرح‌های اقتصاد مشارکتی و تقویت تجارت آزاد و گردش ‌کار بر اساس اصول و مزایای اقتصادی دوجانبه و چندجانبه در سطح منطقه‌ای. اصل سوم، توسعه سیاست‌های منطقه‌ای است که تمام بازیگران منطقه‌ای را شامل می‌گردد و اصل آخر همزیستی در صلح، تنوع و تحمل تفاوت‌ها و اختلاف‌ها می‌باشد. سیاست خارجی ایران از زمانی که تیم جدید سیاست خارجی به قدرت رسیده بر اساس این اصول تنظیم شده است.
به نظر نگارنده همزمان با آغاز مذاکرات ایران با ۱+۵، ایران استرتژی امنیتی همکاری‌گونه‌ای را با آذربایجان آغاز نمود و در این راستا گام‌های شجاعانه‌‌ای در زمینه امنیت ملی، روابط نظامی ـ مدنی، دولت ـ جامعه و برداشته است. این پیشرفت‌ها در سیاست خارجی که در راستای همکاری، وابستگی متقابل، و صلح و ثبات می‌باشد، به وضوح مشخص و برجسته است. هنگامی که ایران روابط با غرب را توسعه می‌دهد، در حال تعمیق روابطش با شرق نیز می‌باشد. مناسبات نزدیک ایران با آذربایجان به اندازه مناسبات این کشور با خاورمیانه و دنیای اسلام از اهمیت برخوردار است. اقدام‌های جدید ایران، انعکاس دهنده سیاست خارجی چند بعدی جدید این کشور است. ایران خود را کشوری مرکزی در منطقه می‌داند که سیاست‌هایش را بر این مبنا طراحی و اجرا می‌کند.
افزایش تمایل به تجارت بین‌المللی ایران و آذربایجان با کشورهای اورآسیا نتیجه وجود تمایل به گسترش روابط تجاری در منطقه است. اما هنوز حجم تجارت میان ایران و جمهوری آذربایجان در حد قابلیت و ظرفیت‌های همکاری بین دو کشور نیست. به نظر می‌رسد ایران و جمهوری آذربایجان به این باور رسیده‌اند که هرگونه ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه‌ای که امنیت نیز مانند قومیت در آن چندین تکه است باعث عدم موفقیت سرمایه‌گذاری‌ها، طرح‌های سیاسی و نظامی و هرگونه فعالیت به ویژه در حوزه‌ انرژی خواهد شد. از این رو دو طرف می‌کوشند تا به شیوه‌های گوناگون امنیت و صلح و ثبات را از طریق سازوکارهای مختلف و دوجانبه یا چندجانبه در منطقه برقرار سازند. تهران و باکو علاوه بر صبغه تاریخی، فرهنگی و مذهبی مشترک در ابعاد اقتصادی، انرژی، سیاسی و نظامی نیز اشتراکات پررنگتری دارند. در سال¬های گذشته، همکاری‌های ایران و جمهوری آذربایجان از طریق سازمان‌های غیردولتی و نیز دانشگاه¬ها و موسسات تحقیقاتی توسعه و گسترش یافته است. بی‌شک تقویت روابط ایران ـ آذربایجان هم گامی در راستای تضمین امنیت استقلال آذربایجان خواهد بود و هم پیشرفتی برای تبدیل ایران به یک قدرت برتر در منطقه. اما از این ظرفیت فوق‌العاده تا به امروز استفاده نشده است.
به همین خاطر نگارنده چندین پیشنهاد بر اساس رویکرد امنیت همکاری‌گونه برای تیم دیپلماسی دکتر ظریف و مقامات دیپلماسی جمهوری آذربایجان دارد. در حال حاضر امنیت همکاری‌گونه برای ایران و آذربایجان رویکردی کارکردی برای آغاز کردن مسیرهای جدید پیوند با نظام بین‌الملل و دولت‌های همسایه فراهم می‌نماید؛ از سویی رویکرد فوق بر نمایه مشترک نیاز تاًکید می‌ورزد. این نمایه مشترک فعلا از بعد کارکردگرایی و به معنای ایجاد مناطق آزاد تجاری بیشتر مابین ایران و آذربایجان است. خود این نیازها از مرزهای ملی فراتر می‌روند و ایران و آذربایجان می‌دانند که تعداد نیازهایی که جهانی هستند کم نیستند. تهران و باکو می‌توانند مناطق آزاد تجاری مشترکی را برای پرداختن به این نیازهای مشترک بوجود آورند، این خود یک ضرورت و فرصت است چرا که برای برداشتن گام‌های مثبت در جهت ایجاد مجموعه منطقه‌ای می‌باشد.
اما تاریخ همکاری ایران و آذربایجان در چارچوب امنیت همکاری‌گونه نشان می‌دهد که برای تحقق این موضوع نیاز به پیش شرط‌های زیادی دارند که ورای امکانات و تجربیات دو کشور است. بدین ترتیب موثرترین شیوه در زمینه تقویت مناسبات امنیتی، شیوه همکاری امنیت‌گونه است چراکه همانطور که گفته شد امنیت همکاری‌گونه یک اصل استراتژیک است که اهداف خود را از طریق اجماع و نه اقدام نظامی دنبال می‌کند. اساسأ نگارنده معتقد است پیوند نزدیک میان ایران و آذربایجان یا فراگیر است یا انتخابی که در سال‌های اخیر روابط دو کشور به صورت انتخابی بوده اما شواهد نشان می‌دهد روابط دو کشور به سوی روابط فراگیر در حال حرکت است. اما اگر پیوند تهران و باکو نتواند فراگیر باشد با توجه به الگوی امنیت همکاری‌گونه و اصل اجماع می‌تواند گزینشی باشد و دو کشور می‌توانند در راستای فعالیت مشترک گزینشی روی موضوعات مورد نیاز، روابط خود را در حوزه‌های مشخص هدایت و تنظیم کنند که این مسئله می‌تواند موجبات حداکثرسازی منافع در روابط ایران و آذربایجان را فراهم آورد. به عبارت دیگر جادوی مسیر نیاز و اجماع در روابط تهران و باکو به ما می‌گوید برای تولید یک روند معین، اضافه شدن نیروهای جدیدی مانند امنیت همکاری‌گونه چگونه منافع را به‌هم پیوند می‌زند.
در امنیت همکاری‌گونه کارکردی بر اساس مدل گزینشی افزایش مناطق آزاد تجاری در بین دو کشور می‌تواند بعنوان یک عامل کاتالیزور و تسری‌بخش عمل کند. در حال حاضر دو منطقه آزاد تجاری بنام انزلی و ارس در بین دو کشور ایجاد شده است اما حلقه مفقوده این امنیت همکاری‌گونه گزینشی در منطقه مغان در نقطه صفر مرزی بین ایران و آذربایجان قرار دارد. با جسارت می‌توان گفت منطقه راهبردی مغان هدف‌های همخوان بین دو کشور را تامین می‌نماید و بر اساس اصل رویکرد کارکردگرایی که ضریب خطا در آن کمتر است و دیپلماسی دو کشور را از حالت فنی می‌تواند به سمت جنبه‌های هویتی ـ معنایی هدایت سازد. حتی این منطقه می‌تواند منافع ما را در دسترسی به دریای سیاه از طریق گرجستان هموار سازد. زیرا به لحاظ ژئوپلیتیکی می‌تواند مسیر دیپلماسی دکتر ظریف را به بدیلی برای سازو کارهای نفوذ در سازمان‌های منطقه‌ای نظیر سازمان همکاری دریای سیاه، تراسکا و…. هموار سازد. بنابراین نگارنده اکیدا معتقد به تشکیل سازوکارهای مناطق آزاد تجاری در مناطق راهبردی (که در بالا به عنوان نمونه مثال زده شد) است چرا که از منظر کارکردگرایان دارای بار ارزشی و معنایی کمتری در در روابط دو کشور است. در نتیجه نگارنده به وزرای خارجی دو کشور پیشنهاد می‌دهد تا برای تعمیق روابط دو کشور، امنیت همکاری‌گونه کارکردی گزینشی را مدنظر قرار دهند. البته دکتر ظریف به خوبی به نقش اقتصاد بین‌الملل در سیستم‌های منطقه‌ای واقف است.

منبع: مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی تهران

http://www.tisri.org/default-1895.aspx

اخبار مرتبط

نظرات

داود

یا سلام و درود اقا من لذت بردم اقای برومند اقای فرماندار صدبار بخون.اقای برومند خجالت بکش ببین دکترصولت عزیز چه راهکارهایی داده.وای بر ما اب در کوزه و تشنه لبان می گردیم.اقای فولادی من تا حالا دکتررضاصولت را جدی نمی گرفتم.اقا من واقعا کیف کردم دستت درد نکند دکترجان که حرف ما را علمی به وزیر زدی.اقایان یاد بگیرید که چگونه با وزیر حرف زده حالا هی بگیم اردبیل نمی گذارد.برومند از دکتر تا حالا استفاده کردی؟به والله نه

ناشناس

دکتررضاصولت احسنت.دستت طلا یک کلاس هم برای مدیران پارس اباد بذار.حق حرف جواب ندارد.این روزها مغانه چه می کند با شما.فولادی دستت طلا از دکتر حمایت کن.انقدر کنار ظریف کار کن تا روزی وزیر خارجه بشی .حرفت طلا بود احسنت بر پدرت.به قول اقای داود اقای برومند یاد بگیر دکترصولت نصف سن تو را دارد.ببین با کی حرف زده حالا هی بگو استان می کنم.شیر مادرت حلالت دکترصولت که نام مغان فلک زده را مطرح کردی

ذره بین

خسته نباشی دکتر : تا تمام مطلبو بخوانم کلی عرق کردم، خیلی مقاله سنگینی بود.
من فکر کنم آقای برومند اینو صدبار بخونه نمیتونه هضمش کنه. با فکر آقا داود موافقم

ناشناس

خیلی لفاظی و با کلمات بازی شده جملات حالت روایی خودرا ازدست داده

ناشناس

داود خیلی هول شده جالب است صولت نوشته داود هول شده است.

ناشناس

بارک الله دکترصولت.خوشمان امد.انتخابات هم استانی شد بیا انتخابات با این ادمهایی که داری کار می کنی و با این دیدگاهت صددرصد نماینده شایسته ای خواهی شد.عالی بود برادر.اقای ذره بین کسانی باید عرق بریزند که یک هزارم دکترصولت سواد ندارند و ارتباطات دیپلماتیک .این افتخار ما یک بار منم منم نکرد.از حرفش خوشم اومد در مورد ترکیه من دیگه نمیام حرف بزنم.این حرف را به ظریف زده پس ایشان قواعد بازی را بلد هست .بازم احسنت دکترصولت.راستی یکی به ما بگه دکتر ما دکترای چی داره؟اقای مغانه دکتر صولت دکترای چی هستند؟

ناشناس

آذبایجان بلحاظ همسوئی با رژیم صهیونیستی گزینه خوبی برای ما نیست فلذا در تحلیل منطقه ای و با توجه به اشتراکات مختلف ناچارا” با ید کنار بیائیم ولی مواظب باشیم .

ذره بین

آقای ناشناس آذربایجان همسایه ماست حالا ما زرنگ باشیم و روابطمان خوب باشه تا رژیم صهیونیستی نتونه تو مرز ما جولان بده .
و از آقای فولادی میخواهیم در همین روابط “چطور به رژیم صهیونیستی در مرز خودمان اجازه تحرک ندیم ” با آقای دکتر صولت مصاحبه انجام دهد

علی

اقایان باز شروع کردند.توجه کنید که دکترصولت برای دکتر ظریف نوشته از منبع هم مشخص هست که حالت پشتیبانی دارد.چرا متوجه نیستید که برای وزیر خارجه نوشته و چندین بار در تحلیل اشاره کرده.این جای تشکر از ایشان هست که عرق شهر خودش را نشان داده و به وزیر خارجه مغان را توضیح داده.من از دکترصولت ممنونم واقعا عالی بود جایی که با مهارت توجه ظریف را به مغان جلب می کند.نشان می دهد خیلی باهوش هستند.بیاید از دکتررضاصولت تشکر کنیم.ازش حمایت کنیم.باز توجه کنید این موضوع را برای وزیر با زبان خود وزیر نوشته برای من و تو حالت روایی ندارد.با زبان خودشان نوشته.گمان می کنم دکترصولت دکترای روابط دیپلماتیک داشته باشد.بنده ازشون تشکر می کنم.بیاید ازش حمایت کنیم.رفته از من و شما حمایت کرده.

علی

اقا تورا خدا تحلیل را بخوانید.اول رابطه را تشریح کرده.بعد با زبان وزیر توضیح داده در اخر هم مغان را به ظریف توصیه کرده.اخه چه ربطی به اسراییل داره گفته مناطق ازاد .درجایی هم گفته جناب ظریف مغان حلقه مفقوده است دوستان خواهشا توجه فرمایید دکترصولت برای دکترظریف نوشته.من هم معنی خیلی از موارد را نفهمیدم.این نشان می دهد دکتر صولت منظورش فقط دکتر ظریف هست و با توجه به منبع باید باید با زبان دیپلماتیک حرف میزده.و برای ما افتخار هست که همشهری ما در این سطح هست.و ازش تشکر می کنیم دلسردش نکنید

ناصر

درود رفیق به افتخارت یک کف مرتب.اقای ناشناس دکترصولت دکترای روابط بین الملل دارند واز نزدیکان دکترصولت هستند.چه انتظاری دارید اقایان سایه نخبگان را با تیر می زنند توقع دارید از اینها دعوت کنند.دکترجان منتظر حضورت در انتخابات هستیم

ناصر

تصحیح می کنم از نزدیکان دکترظریف

ناصر

تصحیح می کنم از نزدیکان دکتر ظریف

ناشناس

اقای علی تو خودت از این نوشته اقای صولت سر در نمی اوری خودت هی می نویسی عجب نامه ای است به ظریف نوشته خواهشا” در اظهار نظر دقت کنید.

ramin

دکتر برسی هات عالیه

علی دوم

آقای صولت لطفا” ایکاش به ظریف می نوشتید چرا اذربایجان رژیم روادید را حذف نمی کند ولی جمهوری اسلامی ان را لغو کرده کشور ما به مردم اذربایجان احترام می گذارد ولی اذربایجان درک نمی کند خودش را زده ان راه

علی

اقای ناشناس من ننوشتم نفهمیدم.نامه نیست برادر به منبع نگاه کن به نظر می رسد دکترصولت پیشنهادات خودشو به عنوان کارشناس ان مجموعه به دکتر ظریف داده.و رابطه ای وجود دارد .نامه چی اقای ناشناس.بیشتر شبیه مشاوره یا راهکار هست

ذره بین

از دکتر صولت که تحلیل گر مسائل خاورمیانه است بپرسید.
مناقشه ارمنستان با آذربایجان که بیش از ۱۷ ساله ۲۰% خاک آذربایجان تحت اشغال ارمنستانه که تمام محافل دنیا در این مورد سکوت اختیار فرمودند
(لطف کردند)چگونه حل خواهد شد؟
و عده ای از ارمنی های سوره در انجا ساکنن و طبق شنیده ها عده ای از افغانیها در آنجا مشغول کشت خشخاشند که اخیرا” ۳نفرشان هم در اصلاندوز به خاک ما وارد میشدند دستگیر شدند. چگونه حل خواهد شد؟

ناشناس

این یک مقاله است که اولا هیچکدام از کارشناسان وزارت خارجه نخواهند خواند
ثانیا در وضع فعلی مناطق ازاد را بعنوان یک طرح اقتصادی می نگرند که تنها بخاطر ارتباط با یک کشور همسایه تاسیس نمی شود
ثالثا منطقه ازاد مستقل اردبیل شامل مغان نیز هست

عباس

سلام دوستان
این نامه نیست، نگفته هم خطاب به آقای ظریف ه. یه تحلیل ه. به نظرم نه باید بیش از اندازه بزرگش کرد و نه باید کوچیکش کرد. این تحلیل جای تقدیر داره ولی نباید براش سر و دست شکست.
اصلا وزارت امور خارجه یکی از هفت وزارت خونه ایه که تو تصوب مناطق آزاد رای دارن. نقش مشاوره ای دارن نه نقش محوری.

مهدی

ضمن تقدیر از کتر صولت لازمه یه مطلبی رو عنوان کنم.
این یه تحلیل ژورنالیستیه نه یک تحلیل درون سازمانی برای آقای ظریف.
چون هیچ سازمانی نمیاد تحلیل های داخلیشو تو سایت ها منتشر کنه.
بیخودی شلوغش نکنین ، چون فکر کنم خود دکتر صولت هم راضی نباشه به اینکه در موردش اغراق کنید.

ناشناس

من استنباط می کنم خطاب به اقای ظریف هست.نوشته به دکترظریف پیشنهاد می کنم.با توجه به ماهیت منبع نه تنها کارشناسان وزارت خارجه بلکه خود ظریف هم خواهد خواند.چون منبع مغانه از ارگان های وابسته به سیاست خارجی هست .از اقای دکتررضاصولت به شخصه تشکر می کنم.نگفته اقا منطقه ازاد را زود باش تشکیل بده راهکار داده و برای راهکار بهبود روابط مغان را شرح داده که حتی می توان از طریق مغان به گرجستان رسید.و اهمیت مغان را گفته از دکترصولت عزیز تشکر می کنیم افتخار می کنیم که نخبگان مغان در این سطح هستند

رحیمی

متشکریم دکترصولت عزیز

سعید لاهوتی

دوست و برادر دانشمند جناب اقای دکتررضا صولت و هم دانشگاهی مودب .همیشه شیفته صبر و متانت شما بودم و هستم حال انکه برخی متانت شما را به حساب غرور می گذاشتند که پی بردند سخت در اشتباهند.شکی نداشتم که با تلاش شبانه روزی که داری به تمام اهدافت می رسی الان خیلی خوشحالم که در کنار دکتر ظریف هستی.و به خودم می بالم که با تو هم دانشکاهی بودم.بی صبرانه منتظر حضورت در انتخابات هستیم.چون افکار،تجربه و دانش بی نظیرت همه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.ارادتمندت:سعید لاهوتی

شیری

در این اشفته بازار که هیچکس به فکر مردم تیست باید مسولین شهر و مردم عنایت کنند از دکتررضاصولت تشکر و قدردانی کنند.از دوستی که نوشته اند هیچکس نمی خواند باید بهش بگم موسسه بین المللی تحقیقاتی ابرار معاصر وابسته به وزارت خارجه هست.

شیری

لازمه به اقا مهدی عزیز یاد اوری کنم که تحلیل های درون سازمانی بالاخص وزارتخانه ها ی دارای دانشکده تحلیل های خودشان را بعد از مدت زمانی طولانی در مراکز تخصصی خود منتشر می کنند.این تحلیل به هیچوجه ژورنالیستی نیست برادر..صرفا به ماهیت و نوع رابطه پرداخته شده است.تحلیل ژورنالیستی خیلی فرق دارد

عظیم

با سلام و خسته نباشید با شناختی که از اقای دکترصولت دارم هیچوقت تمایلی نداشته اند کاری به کار کسی داشته باشند.با دکترصولت و دکتر پاداش همکلاسی بودم.هردو هم باهم رفتند دانشگاه.کارشون به خودشون بوده و علاقه و تمایلی نداشتند که خودشان را درگیر مشکلات مغان کنند.شاید هم مدیران مغان فراریشون دادند.حالا من نمی دونم برخی ها چرا پشت دکترصولت مخفی می شوند و با این شخصیت متین ما بازی می شود.از طرفی من به شدت از درخواستشان از دکتر ظریف خوشم امد علمی و منطقی حرف زده.ما باید از نخبگانمان حمایت کنیم.انها سرمایه های شهر ما هستند.به جوانان شهر هم توصیه می کنم این دو بزرگوار را سرلوحه و الگوی خود قرار دهند.

عظیم

از اقای دکتر عباسعلی ایمانزاده تمنا دارم از مباحث کناره گیری نکنند.ایشان بهتر از همه ما می توانند در مورد مباحث جناب دکتررضاصولت اعمال نظر کنند

محمدی

سپاس جناب دکتر صولت عزیز . مطمئنم که این پیشنهادات شما در اولویت بررسی صاحبان امر و متخصصین در این زمینه قرار خواهد گرفت.
متاسفم که با وجود همچین افرادی در مغان شاهد این همه بی تدبیری ها و کارشکنی ها از طرف مسئولین هستیم. فرمانداران و مسئولان عزیز قدر همچین شخصیت ها را بدانید و تا هستند از وجودشان بهره ببرید. و مطمئن باشید که استفاده از دیدگاه ها و مشاوره گرفتن از دکتر صولت ها به شان شما لطمه نمیزند.

ضداسد فولادی

اقای چرا نظرات من چاپ نمی کنی؟

عباسعلی ایمانزاده

با سلام. بعد از انتخابات سال ۹۲ و روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و اراده جمهوری اسلامی ایران برای بازنگری در سیاستهای داخلی و خارجی خود و بر اساس وعده هایی که در انتخابات به ملت شریف ایران داده بود ، اولین دیدار روسای جمهور ایران و آذربایجان در نشست داووس اتفاق افتاد. در این دیدار خط و مشی های کلی دولت دکتر روخانی در قبال همسایگان خصوصا همسایه شمالی ترسیم گردید. بعد از این دیدار اولین و مهمترین گامی که دولتین ایران و آدربایجان برداشتند تشکیل مجدد کمسیون های مشترک و انتقال مدیریت این کمسیون از وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی بود. نخستین ماموریتی که کمیسون مشترک بر عهده داشت تنظیم جدول کاری در راستای تحکیم و توسعه روابط فی ما بین بود. برای این منظور چندین دیدار در سطح وزیر و معاون وزیر از هر دو کشور به عمل آمد و حتی از جانب جمهوری آذربایجان مرد شماره دوم این کشور ( کمال الدین حیدر اف) به ایران سفر کردند و مقدمات سفر روسای جمهور ۲ کشور را فراهم آوردند. جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان درست است که در چند موضوع از جمله تعیین رژیم حقوقی دریای خزر ، انتقال منابع انرژی همسایگان حوزه دریای خزر به اروپا و عدم دخالت و حضور بیگانگان من جمله رژیم صهیونیستی و همچنین مسایل اعتقادی با هم اختلاف نظر دارند لیکن روابط و همکاری های دو کشور بر خلاف پنداشت عامه ، از چنان تحکمی برخوردار بوده که شاید بتوان گفت از روابط ایران با حزب الله لبنان هم محکم تر و با ثبات تر است. این همسایه برادر و دوست شمالی مان در بزنگاه های سرنوشت ساز، همیشه دست دوستی و برادری به جمهوری اسلامی ایران داده و در دوران تحریم از یاریگران موثر کشورمان بوده است. جمهوری اسلامی ایران هم در بدترین شرایط سیاسی و اقتصادی آذربایجان توجه و عنایت صادقانه اش را از این کشور هم کیش و هم نژاد دریغ ننموده است. سران جمهوری آذربایجان تا بحال این سخن مرحوم حیدر علی اف را فراموش نکرده اند که : “من در سالهای ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۳ در نخجوان زندگی کردم . وضعیت نابسمان و خراب نخجوان را فقط نخجوانی ها میدانند . احتمال دارد اینجا هم تعداد کمی انسانها بدانند . در وضعیت خیلی بدی زندگی میکردیم . از یک طرف هم با ارمنستان در جنگ بودیم. من هیچوقت کمک های بزرگی که کشور جمهوری اسلامی ایران در حق ما کردند رافراموش نمیکنم” حیدر علی اف – سال ۱۹۹۷
و اما در مورد منطقه آزاد تجاری و مزایای آن باید افراد صاحب نظر در این رشته که تخصص آنان در زمینه توسعه اقتصادی است نظر بدهند و ما هم مستفیض گردیم.ممنون

ضداسد فولادی.موغان اوغلو سابق

اقای فولادی یادته گفتم دکتررضاصولت کاندید خواهد شد وجنابعالی گفتی نه نخواهد شد.درود بر دکترصولت

رحیمی

اقای فولادی من از این قسمت کیف کردم.درود دکتر صولت درود .روح پدرت شاد.”در امنیت همکاری‌گونه کارکردی بر اساس مدل گزینشی افزایش مناطق آزاد تجاری در بین دو کشور می‌تواند بعنوان یک عامل کاتالیزور و تسری‌بخش عمل کند. در حال حاضر دو منطقه آزاد تجاری بنام انزلی و ارس در بین دو کشور ایجاد شده است اما حلقه مفقوده این امنیت همکاری‌گونه گزینشی در منطقه مغان در نقطه صفر مرزی بین ایران و آذربایجان قرار دارد. با جسارت می‌توان گفت منطقه راهبردی مغان هدف‌های همخوان بین دو کشور را تامین می‌نماید و بر اساس اصل رویکرد کارکردگرایی که ضریب خطا در آن کمتر است و دیپلماسی دو کشور را از حالت فنی می‌تواند به سمت جنبه‌های هویتی ـ معنایی هدایت سازد. حتی این منطقه می‌تواند منافع ما را در دسترسی به دریای سیاه از طریق گرجستان هموار سازد. زیرا به لحاظ ژئوپلیتیکی می‌تواند مسیر دیپلماسی دکتر ظریف را به بدیلی برای سازو کارهای نفوذ در سازمان‌های منطقه‌ای نظیر سازمان همکاری دریای سیاه، تراسکا و…. هموار سازد”.اقای منطقه ازاد بخوان اگر نفهمیدی به دکتررضاصولت زنگ بزن یعنی چی؟

رحیمی

اقای ضد اسد فولادی حالا نظرت چی بوده که چاپ نشده

نوری

سلام و عرض اخترام و قبول طاعات و عبادات به جناب اقای دکتررضاصولت و مدیر سایت مغانه.اقایان مدیر اقبال عمومی را نسبت به دیدگاه دکترصولت را می بینید یا باز چشم هایتان را بستید؟اقای برومند وجدانا یک سوال دارم چه کسی بهتر از دکترصولت می توانست ریاست دانشگاه را بر عهده بگیرد؟به این روز مقدس میدانم حتی فکر هم بهش نکردی.اقایان چشم های خود را باز کنید.بترسید از خدا.اقای برومند اگر نخبگان شهر را حمع می کردی حداقل ۴دوره دیگر نماینده بودی.درود و احسنت بر مدیر سایت مغانه که دکترصولت را به ما معرفی کرد.منتظر گفتگوی ویژه مغانه با دکترصولت باشیم؟اقای فولادی لطفا پاسخ بدهید.

باسلام خدمت آقای نوری و کلیه کاربران محترم مغانه
در اجرای درخواست های تعداد زیادی از کاربران، در آینده ای نزدیک پیرامون مسایل مختلف منطقه، با جناب آقای دکتر صولت مصاحبه و گفت گو خواهیم کرد. با سپاس: فولادی

نوری

اقای ایمانزاده نگفتند بیای اینجا اطلاعات اینترنتی بدهی از شما سوال شده نظرتان در مورد دیدگاه دکترصولت چیست؟

قوجابیلی

از اقای دکتررضاصولت بابت این ایده ناب و سرشار از راهکار تشکر می کنم و مراتب قدردانی خود را به محضرسایت محترم مغانه اعلام میدارم.طایفه قوجابیگلو و علی الخصوص قشر فرهیخته و تحصیلکرده ان مثل کوه پشت دکترصولت باشخصیت و داتشمند می باشد

عباسعلی ایمانزاده

برادر نوری ارائه نظرات ما اطلاعات اینترنتی نیست بنده با توجه به شواهدی که عینا مشاهده کرده ام و در چندین نشست مطبوعاتی سفیر محترم ایران در آذربایجان و عده ای از مقامات بلند پایه کشورمان شاهد بوده ام ابراز داشته ام. نظرات دکنر صولت هم در جای خود ایده با ارزش و کاربردی است. حنما مسئولین و دست اندرکاران وزارت امور خارجه و سایر نهادها نظر ایشان را ملاحظه فرموده اند و انشا الله در تصمیم گیری شان در خصوص منطقه موثر خواهد بود. برای دکتر صولت آرزوی موفقیت و سلامتی دارم. نه تنها ایشان بلکه بسیاری از تحصیل کردگانی که با آب و خاک مغان بزرگ شده اند و در بسیاری از پست های کلیدی خواه در سطح منطقه و یا استان و حتی در سطح کشور مشغول به خدمت برای ایران عزیز هستند اینها نخبگان منطقه اند و ما باید آنها را محترم و عزیز بداریم و برای پیروزی شان دعا کنیم.

خلیفه لو

با سلام و با قبولی عبادات و نیانش همه بزرکواران طایفه خلیفه لو و قشر تحصیلکرده از جناب اقای دکتررضاصولت اماده است تا درصورت حضور در انتخابات حمایت کند.از جناب اقای فولادی بخلطر ارج نهادن به خواست کاربران تشکر می کنم.ارادتمند:فرزانه

ناشناس

درود بردکتر رضاصولت،اسدالله فولادی دوست داشتنی و اقای ایمانزاده.ما به چنین ایده هایی نیاز داریم.دکترصولت نشان داده تمام فنون مذاکرات و گفتگو و رایزنی را بلد هست ما به نماینده ای نیاز داریم که کلاس داشته باشد دکترصولت فراتر از سطح ایران کار کرده است از طرفی انسان مردمدار و بدون کبر هست.اما باهوش هست و به نحوه گفتگوها بلد هست.ما باید نماینده مجلسمون انقدر با کلاس باشد که کلاس مغان را نشان دهد.ویژگی مثبت دکترصولت رسانه ای بودن ایشان هست یعنی تریبون در دست دارد و در سطح کشور شناخته شده است.هرچند در صفحه اجتماعی خود اعلام کرده است راغب به حضور در انتخابات نیست و از طرقدارانش تشکر کرده است.ولی به نظر من عدم حضور دکترصولت در انتخابات خیانت به مغان هست.

ناشناس

ماشالله به اقای فولادی این انتظار را از شما داشتیم که به نظر خوانندگان مغانه احترام بگذاری و با دکترصولت مصاحبه کنی.ما به امثال شماها نیاز داریم

وحید

سلام.اقای ناشناس دکتر صولت در صفحه اجتماعی اش نوشته اند در مورد من حدس و گمانی زنی نکنید چون به هیچگونه جمع بندی نرسیده ام.گفته من دنبال تدوین برنامه هستم اما به هیچ جمع بندی هنوز نرسیده ام

نیکنام

دکترضولت دیروز و امروز در مورد مراسم خانه معان کولاک کرد.به همه ثابت شد که فقط دکترصولت صداقت دارد.رای مغان دکتررضاصولت.هم باشخصیت است هم با اصل و نصب هم مدبر و هم باسواد.دیروز به همه ثابت کرد با کسی شوخی ندارد خوشم اومد ازش

نیکنام

اقای فولادی مصاحبه چی شد؟دیروز خیلی شفاف و شچاعانه در مورد خانه مغان در تهران حرف زد.مصاحبه چی شد اقای فولادی؟یک سوال هم دارم جواب بده تا دیروز تعداد بازدید بالای هزار تا بود.الان شد ۵۰تا؟یاد خواب کروبی افتادم