امروز: چهارشنبه, ۵ آذر , ۱۳۹۹
زمان انتشار : 07 ژانویه 2016 5:59 | کد خبر : 15957 | چاپ این مطلب چاپ این مطلب

انتخابات؛ ایستگاه تفکر

انتخابات،جمع کلمه انتخاب به معنای گزیدن یک شیئ یا یک فرد ازمیان چندین شیئ ویا افراد میباشد.

علی دشتی کارشناس ارشد مدیریت وفعال سیاسی/ مغانه- انتخابات،جمع کلمه انتخاب به معنای گزیدن یک شیئ یا یک فرد ازمیان چندین شیئ ویا افراد میباشد.جایی که انتخابات هست یعنی اختیار وجود داردفرد مختار است از میان جمعی یکی را انتخاب کند به معنای بهتر انسان آزادی دارد وآزاد است که هر آنچه به میل و اراده او نزدیک ویا صواب است آنرا انتخاب کند در چنین شرایطی انسان مسئولیت امری را میپذیرد که خود آنرا بر گزیده است.پس اگر مایک نفر را از میان خودمان برای امرمهمی بر میگزینیم بایستی تمامی شرایط لازم رادر نظر بگیریم،

انتخاب یک فرد از میان افراد مختلف بعنوان نماینده یک جمع ،یا گروه ویا یک منطقه که از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است ودامنه وسیعی از نیازهای اجتماعی وسرنوشت سیاسی آن جمع ویا جامعه را رقم میزند از حساسیت بسیار بالایی برخوردار میباشد.

اگردر انتخابات اجتماعی سیاسی خطا کنیم ،این خطا به سادگی قابل جبران نمیباشد چه بسا با این انتخاب اشتباه، نسلهای آینده را بامشکل مواجه ساخته ایم .لذا انتخابات مسئولیت سنگینی را بر عهده انتخاب کنندگان میگذارد.

مردم بعنوان انتخابگر بایستی اهمیت اختیار وآزادی خودرا بخوبی درک کرده وارزش این نعمت الهی را که قانون اساسی نظام درید قدرت آنان قرار داده است،بدانند وآنرا به ارزانی از دست ندهند. در این شرایط ما اگر حسابگر خوبی باشیم یقینا باید بدانیم که مسئولیت انتخاب کنندگان بسیار بالاتر از انتخاب شونده میباشد. چنانچه در طول چند ین سال گذشته ما اهمیت این مسئله را به عینه دیده ایم و باجان ودل وبا گوشت و پوست واستخوانمان درک کرده ایم.وضعیتی که ما شاهد آن هستیم محصول امروز ودیروزنیست بلکه نتیجه انتخابهایی است که در طول سالیان گذشته انجام داده ایم.

در اینجا نمیخواهیم آن نتایج خسران بار را بازخوانی کنیم ونمک روی زحممان بپاشیم ،آنچه عیان است چه حاجت به بیان است،چه در بعدسیاسی،اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی،ملی ومنطقه ای دچار فرسودگیهای مزمنی شده ایم که رهایی از آن عزم واراده ملی میخواهدوآن عزم واراده نیازمند تحول وتغییر از درون است که آن را من وتوبایستی باهم در خود ایجاد کنیم.

تغییر از درون ذهن وفکر واندیشه وقلب مردم بایستی آغاز شود،تغییر نگرش یک امر درونی وذهنی است ما بایستی یک پالایش ذهنی وفکری در خود ایجاد کنیم .یعنی یک لحظه ایستادن وفکر کردن به گذشته وآینده، چه کار کرده ایم وچه شده ایم؟از این پس چه کار کنیم وچه بشویم؟ این یعنی تغییر،همانگونه که خداوند حکیم ما را به تغییر و اصلاح امور فرمان میدهد ان الله لایغیرمابقوم حتی یغیروامابه انفسهم،خداوند حال هیچ قومی راتغییر نمیدهد مگر آنکه آنها خود تغییر دهند. این آیه شریفه به ما میگوید تا مردم نخواهند هیچ تغییری در حال آنها حاصل نخواهد شد،پس ما بایستی به نیروی درونی خود متکی باشیم،منتظر معجزه ماندن کار انسانهای جاهل وناتوان است .

همچنین از آیه شریفه استنباط میشود که انسان دارای اراده واختیارآفریده شده است، چنانچه در آیه سه سوره الانسان میفرماید: انا هدیناه السبیل اما شاکرا واما کفورا،  راه را به او نشان دادیم یاسپاسگزار باشد یا ناسپاس.

کسی که دارای اراده واختیاراست وآزاد آفریده شده، راه را هم به او نشان داده اند بامیل واراده خود میتواند انتخاب کند. و یا در سوره بقره آیه ۲۵۶میفرماید: لااکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی…در دین هیچ اجباری نیست راه وبیراهه بخوبی آشکار شده است…خداوند علیم اینهمه بر اراده واختیار انسان در تعیین سرنوشت خود تاکید میکند، پس ما انسانها چرا از این اراده واختیار خود استفاده درستی نکنیم؟ اگر درست ترین،بهترین وصحیح ترین راه را برگزینیم مطلوب ترین نتیجه از آن حاصل خواهدشد.

امروزه که ایام انتخاب کردن وانتخاب شدن میباشد افراد متعددی خود را در معرض انتخاب مردم گذاشته اند ومیخواهند ما آنها را انتخاب کنیم وسرنوشت خود و آیندگانمان را به دست آنها بسپاریم و این یعنی ایستگاه تفکر، آقایون اجازه فکر کردن به مردم بدهند!! مردم تاکنون با سرنوشت خود چه بازیها که نکرده اند؟ وچه نتایج نامطلوبی که ندیده اند؟ ولی امروز بازی باسرنوشت را باید تمام کرد.چشم بسته نباید راه رفت،یک لحظه توقف وایستادن وفکر کردن لازم است، به ویژه نسل جوان وتحصیل کرده جامعه مافکر واندیشه را بکار گیرند،

عیار داوطلبان را به خوبی بسنجند وکسی را که میخواهند انتخاب کنند محک بزنند وکسی را انتخاب کنند که برای تغییر واصلاح امور مردم در تمامی ابعاد اقتصادی ، اجتماعی،فرهنگی وسیاسی نهایت تلاش خود را به کار گیرد وخود را وقف خدمت به مردم نموده از ثروت اندوزی وقوم وخویش گرایی وخودمحوری دوری نماید.

کسی که دارای برنامه است،استراتژی مشخص ومعینی دارد،کشور ،استان ومنطقه را به خوبی میشناسد وپتانسیل های همه را میداند، قدرت چانه زنی با دولتمردان وسایر نمایندگان وکارگزاران نظام را دارا باشد،از قدرت جاذبه ودافعه بجا برخوردار بوده وبا جاذبه حداکثری ودافعه حداقلی بتواند از میان مسائل سر دربیاورد،چنین منتخبی می تواند راه گشای مسائل ملی ومنطقه ای شود.

 

 

اخبار مرتبط

نظرات

وگاه ازادی واختیاردرانتخابات توسط خودیادیگران خودانتخاب ورای را ازخودادم میگیرندیاخودمیدهیم که این نقض شایسته سالاری منتخبیست

pepan

تکراریه..این موضوعات تکراری کسل کننده هست..بابت این گزارش چقدر از دشتی گرفتین جناب مغانه

سلیمان علیزاده

نماینده باید وجدان داشته باشد
و:ولایتمدار+ورع
ج:جسارت+جانبازی
د:دانش+دادرس
ا:ایمان+اقتدار
ن:نیرومند +ناجی
بی شک آقای ایرج بیگدلو شخصیتی ولایتمدار است و ورع می کند یعنی از گناه پرهیز می کند و پارسای را سر لوحه کار خویش قرار داده ودر راه دفاع از مردم آماده جانبازی و ایثار است و جسارت لازم برای یک نماینده بودن را داراست و از دانش این کار برخوردار است ودادرس در احقاق حق و حقوق مردم ومنتطقه است چون با ایمان محکم و با عهدی که با خدا بسته است با اقدار تمام از نیرو وتوان مدیریتی وسیاسی خویش در راستای پیشرفت منطقه استفاده خواهد نمود و ناجی پارس آباد، بیله سوار ، اصلاندوز و تمامی مناطق تابعه از باتلاق مشکلات خواهد شد .(با یاری خداوند و حمایت مردم آگاه و روشنفکر منطقه )