امروز: سه شنبه, ۶ مهر , ۱۴۰۰
زمان انتشار : 16 ژانویه 2016 4:44 | کد خبر : 16121 | چاپ این مطلب چاپ این مطلب

اخلاق مدیر اسلامی در نهج البلاغه- ایرج بیگدلو*

با واکاوی متون زرین نهج البلاغه به عباراتی برمی خوریم که مشعل روشنگر مسیر اداره امور و مدیریت را به دستان پویندگان رستگاری و عدالت می دهد و بایدها و نبایدهای مدیریت را بیان می کند. صفات مدیر صالح را از زبان الگوی مدیران دریابیم.

مغانه– با واکاوی متون زرین نهج البلاغه به عباراتی برمی خوریم که مشعل روشنگر مسیر اداره امور و مدیریت را به دستان پویندگان رستگاری و عدالت می دهد و بایدها و نبایدهای مدیریت را بیان می کند. صفات مدیر صالح را از زبان الگوی مدیران دریابیم.

۱ مردم داری:

یعنی اخلاق اجتماعی داشتن. حضرت علی (ع) در این مورد می فرمایند: «با مردم فروتن باش، نرمخو و مهربان باش، گشاده رو و خندان باش. در نگاه هایت و در نیم نگاه و خیره شدن به مردم، به تساوی رفتار کن، تا بزرگان در ستمکاری تو طمع نکنند، و ناتوان ها در عدالت تو مایوس نگردند، زیرا خداوند از شما بندگان درباره اعمال کوچک و بزرگ، آشکار و پنهان خواهند پرسید، اگر کیفر دهد شما استحقاق بیش از آن را دارید، و اگر ببخشد از بزرگواری اوست.»(۱۷)

۲ – اخلاق مدیریتی:

حضرت علی (ع) می فرمایند: «با مردم، به هنگام دیدار و در مجالس رسمی و در مقام داوری، گشاده رو باش و از خشم بپرهیز، که سبک مغزی، به تحریک شیطان است، و بدان! آنچه تو را به خدا نزدیک می سازد، از آتش جهنم دور، و آنچه تو را از خدا دور می سازد، به جهنم نزدیک می کند.»(۱۸)

۳ اجرای عدالت:

مدیر اسلامی اگر عدالت را در جامعه اجرا نماید. نگاه مردم به نظام خوش بین شده و باعث بقای نظام خواهد شد هر چند این عدالت برای عده ای ناخوشایند است، اما برای عموم مردم مطلوب و خوشایند می باشد.  حضرت در نهج البلاغه می فرمایند : در اجرای عدالت گشایش است و اگر کسی از عدل به تنگ آید‏، ستم را سختتر یابد . (۱۹)

و در بیانی دیگر می فرمایند : آنچه بیشتر، دیده والیان بدان روشن است، برقراری عدالت در شهرها و روستاهاست.(۲۰)

۴ ساده زیستی و زهد:

رهبری و مدیریت نظام اسلامی، در مصرف امکانات، مسئولیت سنگینی دارد. نوع و چگونگی مدیریت در استفاده امکاناتی که در اختیار مدیر می باشد، اولین شاخصه نظام اسلامی است و محکی روشن در اینکه ببینیم چه میزان در مسیر آرمان های اسلامی حرکت می کنیم؟ و چقدر با مشکل مواجه ایم؟

حضرت علی (ع) « زهد و ساده زیستی» را اینگونه تعریف می کنند: « ای مردم، زهد یعنی کوتاه کردن آرزو، و شکرگزاری برابر نعمت ها و پرهیز در برابر محرّمات. پس اگر نتوانستید همه این صفات را فراهم سازید، تلاش کنید که حرام بر صبر شما غلبه نکند و در برابر نعمت ها، شکر یادتان نرود. چه اینکه خداوند با دلائل روشن و آشکار، عذرها را قطع، و با کتاب های آسمانی روشنگر، بهانه ها را از بین برده است.»(۲۱)

مدیر اسلامی اگر عدالت را در جامعه اجرا نماید. نگاه مردم به نظام، خوش بین شده و باعث بقای نظام خواهد شد هر چند این عدالت برای عده ای ناخوشایند است، اما برای عموم مردم مطلوب و خوشایند می باشد.

۵ – رعایت حال محرومان:

طبقه محروم جامعه در اولویت گذاری مورد توجه مدیران باشند. حضرت علی (ع) می فرمایند: در طبقه کم درآمد جامعه، خدا را در نظر بگیرید، آنان که راه چاره ندارند و از درویشان و نیازمندان و بینوایان و از بیماری بر جای ماندگانند. (۲۲ )

۶ عفو و گذشت و مدارا با عموم جامعه:

رعایت این امر باعث اعتماد جامعه به نظام مدیریتی و الگوپذیری از مدیران اسلامی جامعه خواهد بود. در این خصوص امام علی (ع) می فرمایند:« ای مالک از گناهان مردم درگذر، چنانچه دوست داری خدا گناهانت را بر تو ببخشاید و عفو فرمایید، چه تو برتر آنی و آن که بر تو ولایت دارد از تو برتر است و خدا از آن که تو را ولایت دارد، بالاتر» (۲۳)

۷ – ارتباط نزدیک با مردم:

یعنی مردم بتوانند به راحتی با مدیر خود ملاقات کنند. بنابراین مدیر اسلامی باید در دسترس همگان باشد نه عده ای خاص تا از آنچه که در جامعه می گذرد آگاه گردد. حضرت علی (ع) در این مورد به مالک اشتر توصیه می فرمایند: ای مالک، خود را زیاد از رعیت پنهان مکن که پنهان شدن والیان از رعیت، نمونه ای است از تنگ خویی و کم اطلاعی در کارها، چون نهان شدن از رعیت، والیان را از دانستن آنچه بر آنان پوشیده است، باز می دارد.(۲۴)

۸ اولویت بندی اشتغالات:

یعنی نباید زیادی کارها یک مدیر اسلامی را سردرگم سازد و این امر از طریق برنامه ریزی و تقسیم کار امکان پذیر می شود و در مواردی، کادرسازی و پرورش نیرو لازم دارد. در این باره حضرت امیرالمومنین علی (ع) به مالک اشتر این چنین می فرمایند : بر سر هر یک از کارهایت مهتری از آنان بگمار که نه بزرگی کار، او را ناتوان سازد و نه بسیاری آن، وی را پریشان. (۲۵)

۹ اطاعت الهی:

یعنی مدیر غضب خداوند را پیش از همه غضب ها مدنظر داشته و طاعت او را بر همه طاعت ها مقدم بدارد. مدیر برای باقیماندن بر سر منصب خویش نباید دست به معصیت بزند حتی اگر مافوق او بخواهد که وی خطایی مرتکب شود، او نباید به چنین کاری تن در دهد‎‎؛ حضرت علی (ع) در این مورد میفرمایند: « مطیع مافوق بودن نباید منجر به معصیت خداوند گردد. (۲۶ )

۱۰ – عدم ترس از برکناری:

یعنی اگر مدیر اسلامی روزی از سمت خود به هر دلیلی به سمتی پایین تر تنزل پیدا کرد وظیفه دارد که این وضع موجود را بپذیرد و در خطی قرار نگیرد که مخالف مصالح جاری جامعه باشد. چرا که هدف یک مدیر اسلامی جلب رضای الهی و پیشبرد آرمان های اسلام و انقلاب است، نه چیز دیگر. حضرت علی (ع) در این خصوص می فرمایند: نباید بر آنچه از دست داده اید تاسف بخورید . (۲۷ )

۱۱ حفظ و حراست از بیت المال و ارزشهای اسلامی:

یک مدیر اسلامی نباید در مصارف بیرون از حیطه کاری اش از امکانات بیت المال استفاده نماید؛ یعنی نباید اموال بیت المال را در راه نفع شخصی به کار ببرد. در این مورد حضرت امیرالمومنین علی (ع) می فرمایند: « به خدا سوگند، اگر ببینم آن بیت المال به مهر زنان یا بهای کنیزکان رفته باشد، آن را باز می گردانم، که در عدالت گشایش است و آن که عدالت را تحمل نکند، ستم را هرگز تحمل نخواهد کرد.»

سخن پایانی:

از آنچه گفتیم چنین برمی آید که مدیریت اسلامی بر اساس معنویت و فرهنگ بنا نهاده شده است و هدف آن نیز آخرت گرایی است یعنی قرار دادن امکانات دنیوی در جهت آخرت. و نباید فراموش کرد که آخرت گرایی به معنای فراموش کردن دنیا نیست بلکه آخرت گرایی تلبس به ارزشهای الهی و قرآنی است. و یک مدیر اسلامی زمانی می تواند در مسیر آخرت گرایی حرکت کند و در واقع مدیریت اسلامی داشته باشد که مجهز به فرهنگ قرآنی بوده و مصمم به پیاده کردن این فرهنگ در جامعه باشد. و جامعه ای که در آن مدیریت اسلامی اجرا شود و یک مدیر اسلامی در راس امور قرار بگیرد، چنین جامعه ای در مسیر آخرت گرایی حرکت خواهد کرد و در این صورت است که افراد جامعه می توانند به سرمنزل مقصود که همان قرب الهی است دست یابند.

                                                                               ایرج بیگدلو

                                                                             کارشناس ارشد مدیریت شهری

                                                                          کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

                                                                           دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری

اخبار مرتبط

نظرات

شهروند پارسابادی

واقعا آقای بیگدیلو خیلی با شخصیت و انسان درست کاریست.

شهروند پارسابادی

با عرض سلام به مردم شریف پارساباد من سیاوش به عنوان یک پارسابادی دست تو دست هم بدهیم برا آقای بیگدیلو کا کنیم تا نماینده ما شود

محسن آزادي

باسلام و خسته نباشید به جناب بیگدلو عزیز و تلاش گر؛ امیدوارم مردم پارس آباد و بیله سوار با اتحاد و همفکری همدیگر ، ایشان را راهی مجلس کنند تا شاهد ریشه کنی طایفه گرایی و رشد و پیشرفت منطقه باشیم.

دلسوز مغان(ب.ف)

باسلام خدمت جناب بیگدیلو عزیز
مطالب بالا فوق العاده بود امیدوارم مدیران کشور وعلی الخصوص شخص جنابعالی در جهت پیشرفت کشور و منطقه عزیزمان مغان استفاده نماید.از آنجاییکه شخص بنده به عنوان یک شهروند پارس آبادی به دین اسلام اعتقاد کامل داشته و دارم از جنابعالی به عنوان یک فرد مومن و با ایمان در روز انتخابات حمایت خواهم نمود تا مسئله طایف گرایی از صحنه سیاسی مغان عزیزمان برای همیشه پاک گردد به امید موفقیت مغان بزرگ و شخص جنابعالی

سلیمان علیزاده

بسمه تعالی
باسلام محضرمردم شریف پارس آباد بیله سوار ومناطق تابعه : در مورد خصوصیات و ویژه گیهای مهندس ایرج بیگدلو چند نکته ای را عرض میکنم ایشان از لحاظ شخصیتی انسانی صادق و شجاع هستند و از لحاظ سواد سیاسی فردی سیاس میباشند و باتوجه به اینکه قبلا” فرماندار پارس آباد بودند اشراف کامل به منطقه دارند و ایشان با تکیه بر طایفه خاصی وارد انتخابات نشده است بلکه با تکیه برفرهنگیان ، دانشجویان ، اساتید علم وسیاست و افراد روشن فکر وارد انتخابات شده اندچون افراد ی که روشن فکر هستند بدون در نظر گرفتن تعصب فامیلی وطایفه ای حامی مهندس بیگدلو هستند واین برگرفته از لیاقت مهندس بیگدلو میباشد لذا بنده لازم دیدم نکاتی را یادآور شوم انتخابات بازی نیست و نباید در مورد آن ساده اندیش باشیم ، تاکی میخواهیم دنباله رو اسمها و پسوندها باشیم (فلانی از طایفه فلانلو) بس کنید این اسم و فامیل بازی را متاسفانه ما ملاک مان برای انتخاب فرد اصلح پسوند کاندیداست و مهم برایمان اینست که از کدام طایفه باشد .این یک حرکت عوامانه است .احترام به تمام طوایف واجب و لازم است اما نباید ابزاری برای پیروزی در انتخابات باشد چون باعث اختلاف در بین طوایف می شود و این به صلاح منطقه نیست و عواقب نامطوبی خواهد داشت انتخاب فرد اصلح کانال و راه و رویه خاص خود را دارد که بر گرفته از تفکر و فهم وشعور یک ملت است . ماباید به سوابق افراد نگاه کنیم در مورد سواد سیاسی و توان مدیرتی کاندیداها تحقیق کنیم از صداقت و شجاعت کاندیدا با خبر بشیم لیاقت کاندیدا را در سخن وری و بیان دیدگاها بسنجیم و وقتی توانستیم در کفه ترازوی لیاقت فردی را سنگین تر ازهمه واصلح تر از دیگران ببینیم بعد نام و پسوند او را در ذهنمان یاداشت کنیم تا در روز انتخابات بعنوان فرد برگزیده نام او را بر روی تعرفه انتخابات بنگاریم نه اینکه اول از هر چیز دنبال نام و پسوند باشیم و دیگر خصوصیات را که برای یک فرد اصلح لازم وضروریست فراموش کنیم اگر به فکر خود نیستیم لااقل به فکر آینده فرزندانمان و نسلهای بعد از خود باشیم و کاری نکنیم که فرزندانمان در آینده مارا ملامت کنند .تعصب کورکورانه را کنار بگذاریم و با بصیرت کامل انتخابمان را کنیم آینده و پیشرفت منطقه بستگی به انتخاب ما دارد و گذشته درس خوبی را به ما آموخته .نباید از یک سوراخ دوبار گزیده بشیم .احترام به ریش سفیدان وظیفه دینی ماست امادیگر بس است ریش سفیدان ما چندین دهه است که دنبال نام و پسوند هستند ، اما باید فرهنگیان ،دانشجویان، اساتید علم و سیاست پیش رو و پرچمدار یک حرکت سیاسی سالم در راستای پیشرفت منطقه وحتی کشور باشیم منطقه ما شاید از لحاظ جمعیت جزو شهرهای پرجمیعت نباشد ولی از لحاظ کشاورزی که ارتباط مستقیمی با اقصاد و صنعت دارد در رتبه بالاتر کشوریست چرا این پتانسیل و این نعمت خدادادی را به دست فردی نالایق بسپاریم .وجدان تنها محکمه است که نیاز به قاضی ندارد .وجدانمان باید همیشه بیدار باشد ( خفته خفته را کی کند بیدار) در پایان از تمامی شما عزیزان تقاضای عاجزانه دارم به حقیقت موضوع پی ببریم و خود واطرافیانمان را فریب ندهیم و فراموش نکنیم خداوند ناظر و آگاه بر اعمال ماست .بنده حقیقت را عرض کردم شاید برای برخی تلخ باشد . پیامبر اسلام فرموده اند حرف حق را بگو اگرچه تلخ است و تک تک ما این وظایف را به عهده داریم عزیزان شهرهای همجوار و هم استانیهای ما به خاطر انتخابات طایفه ای و پسوند بازی مارا مورد تمسخر قرار میدهند ما که ظرفیت بالای علمی و افراد سیاس و بالیاقت در منطقه داریم چرا راه درست را انتخاب نکنیم ان شالله در اسفند ماه به همه نشان خواهیم داد انتخاب ما از روی احساسات و تعصبات فامیلی و طایفه ای نبوده و نماینده منتخب ما در مجلس لرزه برتن بدخواهان خواهد انداخت ودر راستای پیشرفته منظه و احقاق حق و حقوق مردم که در ادوار گذشته پایمال شده قدم خواهد برداشت و این بستگی به وجدان ما دارد که انتخاب درست وصحیح و عقلانی داشته باشیم . در پاین حمایت خود را از مهندس ایرج بیگدلو اعلام میکنم.و من ا… التوفیق
(علیزاده)

شهروند

تو این شرایط مهندس ایرج بیگدلو بهترین انتخاب خواهد شد.شک نکنید.یاشاسین مهندس ایرج بیگدلو

باسلام خدمت شمامردم عزیزمغان واقای بیگدلو

به عنوان محقق سیاست مطالبی رابه عنوان شیوه حکومت داری واداره منطقه که باید توسط نماینده آن منطقه درمجلس شورای اسلامی بداندوعمل کندرامینویسم که بایدموردتوجه همگان ومخصوصا نمایندگان مجلس باشد:
کشوربرای بازسازی واحیا ونجات خودازستم وبی عدالتی وغارت توسط بیگانگان بادواتفاق نجات یافته وبه حالت نرمال وعادی برگشته وبه بقاوفعالیت ادامه میدهد یکی اصلاح است ودومی انقلاب
اصلاح باعزل مدیران ومسئولان ناکارامد کشورکه به صورت فشارحزب های سیاسی درقدرت مانده انتصاب شده اندصورت میگیردیعنی انتصابی که درآن شایسته سالاری وجودی نداردوحزب برقدرت برای اینکه خوددرکشوربرسرقدرت باقی بماند مسئولانی راکه مخالف خودوخواسته های خودهستندرابرکنارمیکندوانتصاب های متعددی راباافرادی که ازاعضای حزب موردنظرخوداست راانتصاب میکندان هم درسراسر کشورتا اینکه به صورت یک سیستم کشوررااداره کند یعنی مسئولان ارشدکشوررازیر وتحت نظرداشته باشدومانندسیستم به تسلط کامل برانان برسد
درسال های مشروطه وقبل انقلاب این اتفاق هاافتاد وبااصلاحات نشد که کشوررانجات داد زیراسیستم انتصابات تکمیل شده بودومردم متوجه این قضیه شدندوازشیوه حکومت داری خاندان پهلوی گله مندشده وبه شدت به مخالفت خودبه خاندان پهلوی رساندندومردم باتظاهرات خواستارانقلاب شدند یعنی به این نتیجه رسیدند که کشوربرای بقاوفعالیت بااصلاح درست شدنی نیست بلکه نیازبه انقلاب اساسی دارد
انقلابی که کشوررابه صورت کامل بازسازی واحیاکند وقوانینی وضع شودکه حقوق بشروصلح وارامش وحدت ویکپارچگی ملت ها درآن کامل نگارش شود وبه مرحله عملی واجرابرسد
انقلاب صورت گرفت امام آمد وزارتخانه ها وقوانین همگی عوض شده ویکی یکی پشت سرهم تاسیس وباانتصاب وزیران توسط امام خمینی وزارتخانه هاشروع به فعالیت کردودرواقع مردم سعادت وتحقق حقوق بشروتحقق حقوق شهروندی ودفاع ازمنافع ملی رادرحکومت اسلامی دیدندوبادادن رای به اسلام وحکومت واداره اسلامی کشورتوسط مردم در۱۲فروردین۵۸مردم خواستار حکومت اسلامی ودولت اسلامی به رهبری امام خمینی(ره)شدند وامام دراوایل انقلاب مشکلات وزحمات زیادی راتحمل کردند وباتروردافرادموردتاییدامام برای دولت داری مانندتروررجایی وباهنرکه توسط دشمنان اسلام وضدانقلابیان صورت گرفت وهمچنین خیانت بنی صدربه کشوروعزل آن باعث ایجاداختلال دراداره کشورشدولی بلافاصله باتدبیر اسلامی امام کشوردوباره سروسامان گرفت وحالاکه سی وهفت سال ازانقلاب میگذردحکومت اسلامی باقدرت تمام بقاداشته وفعالیت میکندوحقوق بشر درقوه مقدس قضائیه به تمام معنااجرایی وعمل میشود

حال یک مدیرونماینده اسلامی اول بایدمعرفت وشناخت کامل ازحقوق بشرداشته باشدوتلاش برای تحقق آن راانجام دهدوفایده تحقق آن رانیزبرای خودودیگران رادانسته وبرای تحقق حقوق شهروندی ومردم تلاشی بی بدیل انجام دهد مدیرونماینده یک منطقه درمجلس شورای اسلامی بایددفاع ازمستضعفان جامعه وایجاداشتغال برای جوانان وبیکاران وحمایت ازتولیدوکارافرینان وسرمایه گزاران راازاولین الویت های کاری خودقراردهد وحمایت وتحقق اقتصاد مقاومتی که همیشه ازفرمایشات مقام هدایت کننده ورهبری فعلی کشورم هست که باتوجه به شرایط فعلی کشوروروابط امورخارجه ما تحقق آن الزامیست

نماینده یک منطقه درمجلس که درانتخابات پیروزشدبایدکبروغرورخودرامهارکند وبه مشکلات مردم رسیدگی کندکه اگرنکنددل مردم راشکسته است
نماینده یک منطقه درمجلس بایدبامردم باشد مثل مردم بیایددرنوبت نانوایی بایستدوچه بساخودنوبت صف رارعایت کندهمواره مردم رابهجلودعوت کند
مثل مردم خریدکندارتباطی صمیمی بامردم داشته باشد

نماینده یک منطقه درمجلس بایدهمیشه درنمازجمعه درآخرین صف بایستد که اگربداندبرایش خوب است وفوایدی دارد
نماینده یک منطقه اسلامی درمجلس بایدهمواره ازپتانسیل وتوانایی مناطق آگاه باشدودرمجلس وصحن علنی آن رابیان کرده وبایداعتبار وبودجه لازم رابرای آبادانی منطقه گرفته وبه آبادانی آن تلاش کندوخودهمواره نظارت براجرای بودجه رافراموش نکندکه نظارت براجرای صحیح بودجه واعتباربسیارمهم است

نماینده یک منطقه اسلامی درمجلس شورای اسلامی باید خوددوسه روزی درفشاروتنگدستی قراردهدوبداند که دردی که خانوارهای خط فقرمیکشند چیست تابرای بهبودحال آنان چاره ای بیندیشد تاضرب المثل سیرازگرسنه خبرندارددیده نشود
یک نماینده مجلس باید دلسوزتلاشگرومهربان باشد وبرای آبادانی منطقه تلاش کند

آنچه ذکرشدجزئی ازویژگی های یک نماینده منطقه درمجلس است که انتظارمیرودخصوصیات نماینده منتخب منطقه باشد
آقای بیگدلو شخص بنده شناختی ازشماندارم ولی توانایی علمی یک کاندیدا نیزدرتحقق ویژگی های ذکرشده مهم است دانشجوی دکترای برنامه ریزی شهری برای یک کاندیدای خوب است امیدواریم براساس دموکراسی انتخابات نماینده اصلح وشایسته توسط مردم آگاه منطقه بیله سواروپارس آبادانتخاب وبرگزیده شود وانتظارمیرودشماوسایرکاندیداخصوصیات ذکرشده راداشته باشید

انسان حیوان ناطق است خواهدمردووجودخارجی نخواهدداشت وچه بسابعدازچهل روزگوشت واستخوانش پوسیده خواهدشد

زیبنده نیست کاندیدای منتخب کبروغرورش رامهارنکندوجانانه تلاش نکند

شهروند پارسابادی

طایفه گرایی باعث در حاشیه ماندن نیروهای توانمند و شایسته و عقب ماندگی منطقه می شود پس بیایید با رای دادن به آقای بیگدلو و انتخاب وی به عنوان نماینده، به قومیت گرایی سبب بروز بسیاری از مشکلات می شود پایان دهیم.

دانشجویی از تهران

باسلام
هر چه بیشتر با این شخصیت گرامی آشناتر میشم ارداتم بهشون افزوده میشه.
واقعا اگه مبناشون این باشه-که هست-شخص کار بلد و مومنی هستند…من به عنوان دانشجو، به احتمال خیلی زیاد به ایشون رای خواهم داد.
به امید خلق حماسه ای که خط بطلانی بر طابفه گرایی باشد.

سجاد از پارس آباد

اگر از بین آقای رعنایی و آقای بیگدیلو که هر ۲ فردی مومن و دلسوز و متعهد و انقلابی هستند به یک جمع بندی برسند و یکی در صحنه از دیگری حمایت کنه بنده قول صد در صد میدم که نماینده میشن و منطقه رو نجات میدن و نجات منطقه هم فقط در مسند نماینده بودن خلاصه نمیشه مثلا میشه یکی باز فرماندار و دیگری نماینده باشه و حوزه انتخابی رو به اوج برسانند ولی اگر چنین نباشند بنظر بنده احتمالا ابراهیمی اول بشه و رعنایی دوم شاید هم برعکس .چون رعنایی پشتوانه دوره قبلی یعنی رای تقریبا ۲۲۰۰۰ داره و ابراهیمی هم همچنین و حتما هم به رای های اینها افزوده شده

میر حامد مولایی

سلام علیکم جناب اقای مهندس ایرج بیگدلور فرماندار سابق تلاشگر پارس اباد مغان
مردم پارس اباد دست به دست هم میدهیم تا بیگدلو برنده بشه.
۶ مه فرماندار پارس اباد مغان شد کارهای بزرگی انجام داد .

سيدابراهيم (اصلاندوز)

بنده هم با نظر دوستمان سجاد موافقم و هر ۲ تای این بزرگواران و عزیزان معیار های خوب رادارند ولی تمایل من بیشتر به سمت رعنایی میباشد چون ایشان هم پشتوانه رای ۲۲۰۰۰ دارند و هم بچه منطقه و بزرگ شده این منطقه هست. اگر به یک جمع بندی برسند این ۲ عزیز میشود مغان را نجات داد.

یکی از فرهنگیان پارس آباد

دردی که سالهای متمادی در رابطه با انتخابات مجلس شورای گریبانگر مردم منطقه پارس آباد می باشد تعصبات طایفه گرای که نه تنها در این مقوله بلکه در رابطه با مشکلات فرهنگی.اجتماعی………………..می باشد .لذا با فرد شایسته ولایق ومدیر آی دکتر بیگدلو بتوانیم برای اولین بار این بدعت را بشکنیم.با آرزوی موفقیت برای انسانهای فهیم ودلسوز وخدوم منطقه پارس آباد

سلیمان علیزاده

آقای بیگدلو از هر لحاظ برتری دارد ا گر می خواهید به شخصیت والا و توان مدیریتی آقای ایرج بیگدلو پی ببرید درمورد ایشان تحقیق و برسی کنید و وجدان را قاضی قرار بدین ، آقای ایرج بیگدلو یک نعمتی است که برای پیشرفت و آبادانی مغان خداوند پیش روی ما قرار داده ایشان فردی شجاع و خدا ترس و با وجدان هستش و تمام ویژگیهای یک نماینده لایق را داراست و مردم باید برای انتخاب فرد اصلح باید چندین مورد را مورد تحقیق و برسی ودقت بیشتر قرار دهند ۱-به خاطر تعصب قومی وقبیله ای فردی را انتخاب نکنند که بعدا” انتظارات فامیلی و طایفه ای مانع از فعالیت مثبت نماینده خواهد بود۲ -فریب برخی کاندیداها که در راستای اشتغال ویا انتصاب به پستهای بالاتر مدیریتی وغیره برای شما وعده می دهند نخورید ،واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنند چون به خلوت می روند آن کار دیگر میکنند-۳-از کاندیداهای که با هزینه های کلان و ول خرجی ها در راستای کسب آرای قشر کم درآمد اقداماتی انجام میدهند و پول خرج میکنند اجتناب کنید. چون این افراد برای معامله آمده اند نه رقابت سالم ومطمعنا” در صورت پیروزی در جهت جبران هزینه های خود قدم خواهد برداشت نه احقاق حق مردم مظلوم منطقه۴-از افرادی که در سالهای گذشته از کارنامه خوبی برخوردار نیستند (در هر پستی که بوده اند) وسابقه ای درخشانی ندارند دوری کنند (آزموده را آزمودن خطاست) ۵-افرادی که سوابق مدیریتی درمنطقه ندارند و مشکلات مردم را لمس نکرده اند دوری کنند چون نماینده باید با توجه به سوابق کاری در منطقه اشراف کامل به منطقه داشته باشد واز تک تک مشکلات منطقه و کمبودها آگاهی کامل داشته باشد۶-کاندیداهای که در سخن وری و بیان دیدگاهها وطرحهای خود اراده وتوان ندارند و از یک سخنران استفاده مینمایند یقینا” در صورت پیروزی در خانه ملت که متشگل از سیاسیون جامعه هستند توان بیان مشکلات مردم را نخواهد داشت و چشم به دهان این وآن خواهد دوخت۷-کاندیداهای که اطرافشان را اشخاص کم سواد گرفته اند ویا در صورت باسواد بودن هم خودشان از چهره های مورد قبول و مفید برای منطقه نبوده اند بی شک ( مگسانند گرد شیرینی)و آن کاندیدا به علت عدم لیاقت وعدم تجربه کافی در مدیریت و سیاست وباکارنامه ای مردود نتوانسته نظر فرهنگیان ، دانشجویان و اساتید علم و سیاست منطقه را به طرف خود جذب نماید دوری کنید (آن چیز که عیان است چه حاجت به بیان است) ۸-افرادی که نیتشان ایجاد تفرقه بین طوایف و دوقطبی کردن منطقه هستند و هدفشان جز تخریب رقیب چیز دیگری نیست در صورت پیروزی هم دنبال اختلافات قبلی وشخصی خود خواهد بود و فرصتی برای رفع مشکلات عموم مردم نخواهد داشت۹-افرادی که با تکیه بر ثروت خود و یا اطرافیان ویا با اتکا به پشتیبانی قدرت سیاسی افراد منتسب به خود ،خود را لایق نمایندگی مردم میدانند هرگز به فکر مردم مظلوم نخواهند بود .دود اگر بالانشیند کسر شان شعله نیست جای چشم ابرو نگیرد گرچه او بالاتر است.در پایان از تمامی کسانیکه حوصله به خرج داده و نظرات بنده را خواندندکمال تشکر و سپاسگذاری را دارم شایان ذکر است به یقین آقای ایرج بیگدلو فرد اصلح چه از لحاظ شخصیتی وچه از نظر شعور اجتماعی و چه از نظر سوابق اجرای موفق و دارای سواد سیاسی بهترین فرد میباشد. آبادانی منطقه بستگی به انتخاب ما داردکافی است با بصیرت کامل بنگریم و در خصوص موارد فوق الذکر هوشیار باشیم.
ومن ا… التوفیق

انقلابی

فقط و فقط دکتر ایرج بیگدلو مؤمن انقلابی، توانمند و مقتدر

دلسوز مغان

هموطنان مغان عزیز به سوابق جناب دکتر ایرج بیگدلو در ذیل اشاره شده توجه فرمایید:
ایرج بیگدلو اولین فرماندار شهرپردیس نماینده دوره سوم شوراهای اسلامی شهر در ملارد، معاون سیاسی فرماندار این شهرستان، مشاور عالی قطار شهری کرج استان البرز و معاون عمرانی استاندار اردبیل نیز خدمات شایسته‏ای به مردم آن مناطق ارائه کرده است.
آخرین کارنامه درخشانی که در سطح کشور انجام داده و از ذهن مردم پارس آباد فراموش نخواهد شد مسئله قلیان سراهاست که با این کار دست عده ای فرصت طلب را از موقعیت جامعه استفاده می کردند کوتاه نمود….
در پایان عرایض خودم به این نکته اشاره ای داشته باشم که این فرصت طلایی که جناب دکتر ایرج بیگدلو قدم به عرصه انتخابات حوزه پارس آباد و بیله سوار و مناطق تابعه گذاشته قدر بدانیم و اجازه ندهیم این احساسات طایفه ای و تعصبات فامیلی باعث شکست دکتر بیگدلو شود ..به اسمد مغانی آباد

سلیمان علیزاده

با سلام خدمت تمامی مردم شریف و آگاه منطقه
آقای ایرج بیگدلو در کارنامه سوابق مدیرتی خود نمره بالای دارد که برگرفته از صداقت ، شجاعت ، سیاس بودن و خدا ترس بودن ایشان میباشد و با توجه به سابقه فرماندار بودن ایشان اشراف کامل به منطقه و مشکلات مردم دارد که یک نمونه از آن باید به بستن قلیان سرا ها اشاره کرد که به علت اعتراض مردم به اتفاقات غیر اخلاقی در این مکانها و برای حفظ نوامیس و بر قراری امنیت در شهر ایشان شجاعت به خرج داده و این مکانها را تعطیل کردند و باید عرض نمایم در خصوص انتخاب فرد اصلح باید مردم عزیزمان به چندین نکته مهم وکلیدی توجه داشته باشند ۱-به خاطر تعصب قومی وقبیله ای فردی را انتخاب نکنند چون بعدا” انتظارات فامیلی و طایفه ای مانع از فعالیت مفید جهت پیشرفت منطقه خواهد شد۲-فریب برخی وعده های احتمالی کاندیداها در راستای اشتغال خود یا نزدیکانتان ویا انتساب به پستهای بالاتر مدیریتی وغیره را نخوریند که این حرکت نوعی رشوه محسوب میشود که در جذب و فریب افکار به کار می رود (واعظان کین جلوه در محراب و منبر می کنند چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند۳-از کاندیداهای که با هزینه های کلان و ول خرجی ها در راستای کسب آرای قشر کم درآمد کمر بسته اند اجتناب کنید چون این افراد برای معامله آمده اند نه رقابت سالم ومطمعنا” در صورت پیروزی در جهت جبران هزینه های خود قدم خواهند برداشت نه احقاق حق مردم مظلوم منطقه۴-از افرادی که در سالهای گذشته از کارنامه خوبی برخوردار نیستند (در هر پستی که بوده اند) وسابقه درخشانی ندارند دوری کنند (آزموده را آزمودن خطاست) ۵-افرادی شناخت کامل به منطقه ندارند و مشکلات مردم را از نزدیک لمس نکرده اند و در سوابق خود نقشی در منطقه نداشته اند به درد این منطقه نمی خورند۶-آنهای که در سخن وری و بیان دیدگاهها وطرحهای خود از یک سخنران استفاده مینمایند یقیقنا” در صورت پیروزی در خانه ملت که همگی از سیاسیون جامعه هستند توان بیان مشکلات مردم را نخواهد داشت و چشم به دهان این وآن خواهد دوخت۷-کاندیداهای که اطرافشان را اشخاص کم سواد گرفته اند ویا در صورت باسواد بودن هم خودشان از چهره های مورد قبول و مفید برای منطقه نبوده اند ۸-افرادی که نیتشان ایجاد تفرقه بین طوایف و دوقطبی کردن منطقه هستند و هدفشان جز تخریب رقیب چیز دیگری نیست در صورت پیروزی هم دنبال اختلافات قبلی وشخصی و طایفه ای خود خواهند بود .۹-افرادی که صداقت ندارند وخداترس نیستند وایمان واعتقادش ضیعف می باشد لیاقت نمایندگی این مردم را ندارد. در پایان از تمامی کسانیکی حوصله به خرج داده و نظرات بنده را خواندند تشکر و سپاسگذاری را دارم شایان ذکر است به یقین آقای بیگدلو فردی اصلح چه از لحاظ شخصیتی وچه از نظر شعور اجتماعی و چه ازایمان و خداترس بودن و نظر سوابق اجرای موفق و دارای سواد سیاسی ،مناسب ترین شخص برای نمایندگی مردم شریف پارس آباد وبیله سوار و مناطق تابعه میباشد کافیست با چشم باز بنگریم و در خصوص موارد فوق الذکر هوشیار باشیم ومن ا… التوفیق

ناشناس

باسلام بنده با اینکه از طایفه گیگلو هستم ولی طرفداار آقای ایرج بیگدلو هستم.امیدوارم با سوابقی که ایشون دارند مردم با نگاه باز در انتخابات ایشون رو انتخاب کنند .

عسگری

باسلام به محضرشریف آقا امام زمان..با نظرات دوستان موافقم..جناب ایرج بیگدلو نعمتی است که خداوندسرراه مردم پارس آباد قرارداده…سوادسیاسی واجتماعی،تعهد وتدین،مدیریت وصلابت ،فن بیان قوی ،پاکی وصداقت از خصایص ایشان بشمارمیروند..ایشان درزمان خدمت دراستانداری اردبیل وفرمانداری پارس آباد،توانایی خودرا ثابت کردند…رای ما ایرج بیگدلو…..یا علی

پدرام صنعتی

با سلام. آرزوی توفیق و سلامتی. صبح پیروزی برایتان نزدیک است…انشاءالله

علي . نقطه سيز

با سلام خدمت تمامی اصحاب قلم و نخبگان سیاسی و اجتماعی
جناب آقای بیگدیلو یکی از افراد مومن و معتقد و پشتیبان اصول نظام بوده و هستند و فردی کاری و پرتلاش و جسور می باشند ولی چند مسئله مهم در این دوره از انتخابات هست که باید کلی نگریست و فرا منطقه ای فکر کرد و باید تاثیرات در حد کلان باشد. با توجه به بحرانی بودن وضعیت ایران در این ۵ سال آینده باید نمایندگانی شجاع و با قدرت نفوذ بالا در بدنه تزریق کرد که خدایی نکرده در برابر اندک افکار کج بعضی وطن فروشان ایستادگی کرد . بنده هم بعنوان یک جوان بسیجی و عاشق ولایت (گرچه قطره ای بیش نیستم ولی عاشق هستم) در این دوره از بین این همه کاندید ها فقط دو نفر را لایق میدانم که یکی مهنـــدس بیــــــــگــــــــــــــــدیلــــــــــو و دیگری استـــــــــــــــــــاد رعنــــــــــــــــــــایـــــــــــــی میباشد. امید دارم که سیاسیون پیرو خط ولایت به یک جمع بندی برسند و از بین این ۲ عزیز یکی را با قدرت بالاتر پیشتیبانی کرده و راهی مجلس کنند. باشد که بتوانیم از پارس آباد مغان یک سرباز برای ولایت و برای منطقه و حفاظت از حق منطقه بفرستیم و در بهارستان فردی نداشته باشیم که صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لا یَرْجِعُونَ باشد. ان شاءالله که موفق باشیم .

ناشناس

با سلام به همشهری های عزیز مردم مغان اگر واقعا میخاهید مغان پیشرفت کند طایفه گرایی را کنار بزارید تا کی تک خوری تا کی… ما راه نداریم بیمارستان نداریم اشتغال نداریم چون خودمون کردیم مردم از خواب بیدار بشید کسی به داد مغان خواهد رسید که غیر بومی باشد بداند نماینده چیست بداند رای حق الناس است من جوان به خاطر اینکه کار ندارم نمیتوانم ازدواج کنم نماینده مسول هست همه مسولن من نه طرفدار اقای بیگدیلو هستم نه فامیل فقط میدانم بهترین شخص برای نماینده مغان هست مردم مغان برخیزید تا کی.

آشنا

بهترین و شایسته ترین فرد دکتر ایرج بیگدلو “فرماندار سابق” که در همه مسئولیتهای خوب درخشیده است، چرا که برای همه وجدانهای بیدار ثابت شده است که ایشان از مؤمن ترین، مقتدرترین و توانمندترین مسئولان کشور است که در سطح ملی مطرح است، که با تعهد و تخصص بالای خود کارنامه بسیار درخشانی در راستای خدمت به میهن اسلامی مان دارند، خدا حفظ شان کنند، انشاالله ایشان در این عرصه انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه شهرستانهای بیله سوار و پارس آباد مغان با اکثریت قاطع آراء در دورر اول بعنوان نماینده منطقه انتخاب خواهند شد، چرا که ایشان حتی عرضه ریاست جمهوری را دارند.

سلمان

با سلام دوستان عزیز امروز پارسآباد کتک طایفه گرایی را میخورد بیایید دست بدست هم دهیم مغان خویش را کنیم آباد من اخیرا با یکی از ریش سفیدان گیکلو صحبت کردم ایشون میفرمودند این دفعه دیگر به یک شخصی رای خواهند داد طایفه ای نباشد به فرد توانمند همچون بیگدلو رای خواهند داد امروز دیگر نمیخواهیم هر چهار سال مدیران تغییر و از افراد ناشایست طوایف خود را بر سر کار بیاورند طایف گیکلو تصمیم گرفتند بیاییدبا عشایر غیور طایفه گیکلو هم صدا شویم انتخاب شایسته داشته باشیم

سلیمان علیزاده

نماینده باید وجدان داشته باشد
و:ولایتمدار+ورع
ج:جسارت+جانبازی
د:دانش+دادرس
ا:ایمان+اقتدار
ن:نیرومند +ناجی
بی شک آقای ایرج بیگدلو شخصیتی ولایتمدار است و ورع می کند یعنی از گناه پرهیز می کند و پارسای را سر لوحه کار خویش قرار داده ودر راه دفاع از مردم آماده جانبازی و ایثار است و جسارت لازم برای یک نماینده بودن را داراست و از دانش این کار برخوردار است ودادرس در احقاق حق و حقوق مردم ومنتطقه است چون با ایمان محکم و با عهدی که با خدا بسته است با اقدار تمام از نیرو وتوان مدیریتی وسیاسی خویش در راستای پیشرفت منطقه استفاده خواهد نمود و ناجی پارس آباد، بیله سوار ، اصلاندوز و تمامی مناطق تابعه از باتلاق مشکلات خواهد شد .(با یاری خداوند و حمایت مردم آگاه و روشنفکر منطقه )

رضا

باسلام.اینجانب با احترام به دیگرکاندیداها ازشخصیت برجسته مغان که سابقه چندین ساله دراموراجرایی داشته وآشنابه مشکلات منطقه ازجناب مهندس حاج عباس جهانگیرزاده اعلام حمایت می نمایم وآرزوی موفقیت ایشان را ازایزدمنان خواستارم.چراکه ایشان درکارنامه درخشانشان توانمندی های خودشان رابه اثبات رسانده اند.

رضا...

باسلام..طبق تایید صلاحیتها مهندس جهانگیرزاده باداشتن سابقه کاری دراموراجرایی وسیاسی وبا داشتن یک متحدان واحدویکپارچه پیشتازمیدان هستند..وبنظربنده پیروزمیدان هستند..

داود.ح

با کمال احترام به تمامی کاندیداهای عزیز بنده “استاد رعنـــــــــــــــــــــــــایــــــــــــــــــــی” را اصلحتر میدانم و به وی هم رای خواهم داد و هم مالی و جانی پشتیبانشم.
چون ایشون هم پشتیبان ولایت فقیه هستند.
محله باکری

رستمی مصطفی

با سلام به همه همشهری های دشت مغان امیدوارم بتونیم این بار هم با رای دادن خود فردی دلسوز برای شهر مون انتخاب کنیم که کسی بهتر از دکتر ایرج بیگدلو در میان این کاندیدا به چشم نمیخورد…..

دلسوز مغان

داود.ح
همه در بین این همه کاندیدها اصلح تر از همه دکتر ایرج بیگدیلو را میگن جنابعالی باز هم سراغ تعصبات قومی وقبیله ای و احساسات طایفه ای میرین….تو رو خدا دست از این بجه بازی ها بردارین..بیاید دست به دست هم دهیم و با چشم باز و به دور از هرگونه احساسات و با تصمیمات عقلانی فردی را انتخاب کرده باشیم که افسوس چن دوره گذشته را نخورده باشیم//// به امید آبادانی و پیشرفت مغان عزیز

مغان اوغلو

خطاب به داود ح
از آنجاکه فرمودید جنابعالی پشتوانه مالی از آقای رعنایی خواهید کرد فکر میکنم در حمایت از ضعفا و فقرا از پول خود تان خرج نماید بیشتر نزد خداوند ثواب خواهید برد

عسگری

باسلام به محضرشریف آقا امام زمان…همشهریان عزیز،جناب ایرج بیگدلو را اگرنمیشناسید،درموردش تحقیق کنید…ایشان نعمتی است که خداوندسرراه مردم پارس آباد گذاشته…ایشان سوابق درخشانی دارندو فردی مومن،باسواد،باتدبیر،صالح،وباتقوا میباشند….فن بیان قوی وسخنوری بادرایت ایشان برهمگان ثابت شده واین خصوصیت درمجلس،بسیارموثراست..بیایید با هم انتخاب کنیم که شهرمان بیاری خداوندوبه دست ایرج بیگدلو،آبادشود.